ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
  ΕΠΙΘΥΜΩ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ:
  ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ;

  ΝΑΙΟΧΙ

  ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΑΥ, ΦΑΥ, ΣΟΔΑΥΕ;

  ΝΑΙΟΧΙ

  ΕΧΕΤΕ ΠΑΛΙΟΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ GEP;

  ΝΑΙΟΧΙ

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

  ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:

  ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ (ΠΟΛΗ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) ΕΡΓΟΥ:

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ-ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΟΥ:

  ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ;(EAN NAI, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ)

  ΕΙΣΤΕ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΑΝΑΔΟΧΟΣ), ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ:

  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΟ METHOD OF STATEMENT Ή ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ή ΜΙΑ ΠΛΗΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:

  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥΉ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ; (Τηλέφωνο & e-mail):

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ:

  ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΣΑΣ? ΕΑΝ ΝΑΙ, ΠΟΣΑ;

  ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ;

  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΣΧΟΛΙΑ:

  Share :