ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΕΠΙΘΥΜΩ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ:
ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ;

ΝΑΙΟΧΙ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΑΥ, ΦΑΥ, ΣΟΔΑΥΕ;

ΝΑΙΟΧΙ

ΕΧΕΤΕ ΠΑΛΙΟΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ GEP;

ΝΑΙΟΧΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ (ΠΟΛΗ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) ΕΡΓΟΥ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ-ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΟΥ:

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ;(EAN NAI, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ)

ΕΙΣΤΕ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΑΝΑΔΟΧΟΣ), ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ:

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΟ METHOD OF STATEMENT Ή ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ή ΜΙΑ ΠΛΗΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥΉ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ; (Τηλέφωνο & e-mail):

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ:

ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΣΑΣ? ΕΑΝ ΝΑΙ, ΠΟΣΑ;

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ;

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΣΧΟΛΙΑ:

Share :