GEP Academy

image
03 Ιούν-22

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Σε ποιους απευθύνεται Σε κάθε άτομο που θέλει να γνωρίζει βασικές πρώτες βοήθειες και κυρίως σε εργαζόμενους που απαρτίζουν την ομάδα πρώτων βοηθειών που υπάρχει υποχρεωτικά σε κάθε επιχείρηση. Σκοπός Να μπορείς να προσφέρεις πρώτες βοήθειες σε ένα ατύχημα ή μια αιφνίδια ασθένεια στον εργασιακό χώρο. Στόχοι Να γνωρίσεις το πώς προσεγγίζεις ένα περιστατικό με ασφάλεια αξιοποιείς το φαρμακείο πρώτων βοηθειών αντιμετωπίζεις ένα τραυματισμό αντιμετωπίζεις ένα έγκαυμα θερμικό, χημικό, ηλεκτρικό ή ψυχρό κάνεις θωρακικές συμπιέσεις & εμφυσήσεις διάσωσης τοποθετείς ένα θύμα αναίσθητο που αναπνέει σε...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
image
21 Ιούν-22

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σε ποιους απευθύνεται Σε οποιονδήποτε θέλει να γνωρίζει πώς πρέπει να αντιμετωπίσει μια κρίσιμη και επείγουσα κατάσταση πυρκαγιάς και μέλη των ομάδων πυρασφάλειας και εκκένωσης χώρων εργασίας. Σκοπός Να αντιδράσεις σωστά και την κατάλληλη στιγμή σε μια κατάσταση φωτιάς ή εκκένωσης ενός χώρου εργασίας. Στόχοι Να γνωρίσουν και να εκπαιδευτούν οι συμμετέχοντες  στις κάτωθι θεματικές ενότητες: Ορισμοί βασικών εννοιών - Διάκριση της ύλης - Τρίγωνο – τετράεδρο πυρκαγιάς Διάδοση θερμότητας - Κατηγορίες πυρκαγιών Μέσα κατάσβεσης (επιγραμματική αναφορά) Πυροσβεστικά σημεία- Διάκριση Π.Φ (Πυροσβεστικής Φωλιάς) και Π.Σ....

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
image
29 Ιούν-22

FACILITY MANAGEMENT LEVEL 2

Σκοπός Να οργανώνεις αποτελεσματικά τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων (facility service logistics) ως Facility Manager. Στόχοι Να γνωρίσεις: Τους στόχους της συντήρησης στο Facility management Τις έννοιες της διαθεσιμότητας, συντηρησιμότητας και αξιοπιστίας (availability, maintainability, reliability) Τη συμμετοχή της συντήρησης στο κόστος του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων  (life cycle costing) και τους τρόπους μείωσης Τους άξονες σχεδιασμού της συντήρησης σε ένα κτιριακό συγκρότημα Την ιεράρχηση και παρακολούθηση των εγκαταστάσεων μέσω προγραμμάτων CMMS Τις διαφορετικές μεθόδους συντήρησης Παραδοσιακές και τις Πλέον σύγχρονες Τον τρόπο σχεδιασμού και οργάνωσης...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
image
30 Ιούν-22

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ

Σε ποιους απευθύνεται Σε οποιονδήποτε εκτελεί εργασίες σε ύψος. Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, οι εργαζόμενοι σε ύψος πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση για την ασφαλή διεξαγωγή των εργασιών σε ύψος που διεξάγουν, τη χρήση του εξοπλισμού ατομικής προστασίας από πτώση που χρησιμοποιούν καθώς και τις διαδικασίες διάσωσης που τους αφορούν. Η Ελληνική Νομοθεσία ορίζει επίσης ότι οι ανωτέρω εκπαιδεύσεις πρέπει να επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σκοπός Σκοπός της εκπαίδευσης είναι οι εργαζόμενοι να είναι ικανοί να εργαστούν με ασφάλεια έναντι...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
image
04 Ιούλ-22

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΝΙΓΜΟΥ

Σε ποιους απευθύνεται Σε κάθε άτομο που εργάζεται σε ξενοδοχειακές και λουτρικές εγκαταστάσεις, προσωπικό ασφάλειας, ναυαγοσώστες, εθελοντές διασώστες, σε οποιονδήποτε θέλει να γνωρίζει πώς να προλαμβάνει και να  αντιμετωπίζει πιθανά ατυχήματα που θα λάβουν χώρα σε μια κολυμβητική δεξαμενή ή παραλία. Σκοπός Να μπορείς να προλαμβάνεις ατυχήματα στο χώρο κολυμβητικών δεξαμενών και ακτών, να μάθεις να αναγνωρίζεις άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο ή κατάσταση πνιγμού στο νερό, να μπορείς να αντιδράσεις ψύχραιμα σε πιθανό περιστατικό πνιγμού ακολουθώντας ένα πρωτόκολλο δράσης, να προσφέρεις βοήθεια χωρίς να...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
image
26 Ιούλ-22

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Σε ποιους απευθύνεται Σε κάθε άτομο που εργάζεται στη βιομηχανία και θέλει να γνωρίζει πώς να αντιμετωπίσει μια ασθένεια ή ένα ατύχημα που θα λάβει χώρα στο βιομηχανικό περιβάλλον εργασίας. Σκοπός Να μπορείς να προσφέρεις πρώτες βοήθειες σε ένα ατύχημα ή μια αιφνίδια ασθένεια σε ειδικές συνθήκες που επικρατούν σε ένα βιομηχανικό εργασιακό χώρο. Στόχοι Να γνωρίσεις το πώς προσεγγίζεις ένα περιστατικό με ασφάλεια αντιμετωπίζεις μια αιφνίδια έκθεση σε χημικούς και βιολογικούς παράγοντες μετακινείς ένα θύμα σε περίπτωση εκκένωσης βιομηχανικού χώρου αντιμετωπίζεις μια αιμορραγία διαχειριστείς...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
image
28 Σεπ-22

ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE (ESG)

Σε ποιους απευθύνεται Σε στελέχη επιχειρήσεων αναζητούν γνώσεις και εργαλεία για να μπορούν να ενσωματώνουν αποτελεσματικά κριτήρια ESG στη στρατηγική, τη διαχείριση κινδύνων και την εταιρική διακυβέρνηση. Σκοπός Η υιοθέτηση κριτηρίων ESG αποτελεί μία ολοκληρωμένη επιχειρηματική προσέγγιση στόχος της οποίας είναι η υψηλή οικονομική επίδοση σε συνδυασμό με τη δημιουργία αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος. Με αυτό τον τρόπο, οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τις νέες προτεραιότητες και υποχρεώσεις που θέτουν τα τραπεζικά ιδρύματα, οι επενδυτές,...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Share :