Με τις υπηρεσίες Food Safety & Quality Assurance η GEP απευθύνεται στις εταιρείες τροφίμων που επιθυμούν την ολοκληρωμένη διασφάλιση ποιότητας & ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων τους, την ανάπτυξη κουλτούρας υγιεινής & ασφάλειας τροφίμων στους εργαζομένους τους και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών στον κλάδο των τροφίμων.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

H GEP διαθέτοντας πολύχρονη εμπειρία στα Συστήματα Διαχείρισης & Ασφάλειας Τροφίμων και αξιοποιώντας συνεργάτες από ευρύ επιστημονικό φάσμα όπως τεχνολόγους τροφίμων, τεχνολόγους γεωπόνους, υγιεινολόγους, χημικούς, χημικούς μηχανικούς ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ και ΣΥΝΤΗΡΕΙ τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων που περιγράφονται στις υπηρεσίες της.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η GEP με ειδικευμένους και έμπειρους εκπαιδευτές σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, σχεδιάζει και υλοποιεί σεμινάρια που απευθύνονται σε όλο το προσωπικό των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τα τρόφιμα, άμεσα ή έμμεσα, χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους για την εκπαίδευση στελεχών των επιχειρήσεων (οπτικοακουστικό υλικό, case studies, ρόλοι, κ.λ.π.).

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 2ΟΥ ΜΕΡΟΥΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Μέσω των επιθεωρήσεων 2ου μέρους, η GEP αναλαμβάνει τη διενέργεια αξιολογήσεων που έχουν ως στόχο την εξέταση του βαθμού συμμόρφωσης ενός προμηθευτή / υποκατασκευαστή κάποιου πελάτη, βάσει συγκεκριμένων προτύπων, κανονισμών, οδηγιών ή προδιαγραφών.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Οι επιθεωρήσεις τύπου «Mystery Shopper» ή «Mystery Guest» είναι επιθεωρήσεις 2ου μέρους με τη μορφή επίσκεψης του λεγόμενου «μυστικού πελάτη» για λογαριασμό των επιχειρήσεων. H GEP διαθέτει πολύπειρο προσωπικό &  η διεξαγωγή της επιθεώρησης πραγματοποιείται με τη χρήση συσκευών smartphone.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Το διάγραμμα ροής είναι έντυπο το οποίο πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και μία επιχείρηση τροφίμων σύμφωνα με την επίσημη Υγειονομική Διάταξη. Η GEP αξιοποιώντας προσωπικό με τεχνογνωσία αναλαμβάνει τον έλεγχο, αποτύπωση και εκπόνηση διαγράμματος ροής συνοδευόμενο με τεχνική έκθεση.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η GEP αναλαμβάνει τη συντήρηση συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων, με επισκέψεις στην εταιρεία σας. Ο αριθμός των επισκέψεων θα εξαρτάται κάθε φορά από την πολυπλοκότητα των διεργασιών της εκάστοτε εταιρείας και τις ανάγκες που θα προκύπτουν κάθε φορά.

Share :