Μάθε εδώ πώς θα φτάσεις στην επαγγελματική αριστεία! Η εκπαίδευση σε θέματα φοροτεχνικά, εργατικά και λογιστικά, εταιρικής υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης και στο Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων GDPR σε κάνει καλύτερο επαγγελματία, δίνοντας λύσεις σε σύγχρονους προβληματισμούς.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της GEP Academy σε θέματα Business Excellence εξελίσσονται συνεχώς για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου.

Μείνε ενημερωμένος!

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ BUSINESS EXCELLENCE

Ανάθεση & εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων προμηθειών & υπηρεσιών, συμβάσεων έργων κατά το ν. 4412/2016

Σεμινάριο Ανάθεση & εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων

Απευθύνεται σε προσωπικό επιχειρήσεων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα που ασχολείται με δημόσιες συμβάσεις καθώς επίσης και σε ελεύθερους επαγγελματίες με εξειδίκευση στις προμήθειες δημοσίου.

Σκοπός του είναι να κατέχεις το ισχύων νομοθετικό πλαίσιο για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων προμηθειών & υπηρεσιών και συμβάσεων έργων, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στις σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες.

Τελευταίες Νομοθετικές Εξελίξεις στο Εργατικό Δίκαιο σύμφωνα με το Ν.4611/2019

Σεμινάριο Τελευταίες Νομοθετικές Εξελίξεις στο Εργατικό Δίκαιο σύμφωνα με το Ν.4611/2019

Απευθύνεται σε τμήματα Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, Δικηγόρους, Στελέχη & εργαζομένους Οικονομικής Διεύθυνσης, Οικονομολόγους, λογιστές, φοροτεχνικούς, επιθεωρητές εργασίας, εργασιακούς συμβούλους και γενικότερα σε στελέχη, υπαλλήλους και επαγγελματίες που ασχολούνται με ζητήματα εργατικού δικαίου, μισθοδοσίας κλπ.

Σκοπός του είναι να αναγνωρίζεις τις βασικές υποχρεώσεις των εργοδοτών στα ζητήματα της εργατικής νομοθεσίας μετά και από τις τελευταίες νομοθετικές εξελίξεις  και να επιλύεις προβλήματα που σχετίζονται με τη μισθοδοσία και τη διαχείριση θεμάτων εργατικού δικαίου, υποβολής εντύπων ΕΡΓΑΝΗ  κ.λ.π.

Facility Management

Σεμινάριο Facility Management

Απευθύνεται σε Facility Managers όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.

Σκοπός του είναι να διαχειρίζεσαι με τυποποιημένο και αποτελεσματικό τρόπο τις εγκαταστάσεις που πελάτες σου εμπιστεύονται.

Health & Safety Leadership

Health & Safety Leadership Training

Απευθύνεται σε στελέχη εταιρειών κάθε τομέα, που είναι επιφορτισμένα με την ευθύνη της ασφάλειας στο χώρο εργασίας και επίσης σε κάθε στέλεχος που έχει την ευθύνη ομάδας, σε προϊσταμένους και διευθυντές τμημάτων.

Σκοπός του είναι να διαχειρίζεσαι αποτελεσματικά  την υγεία και ασφάλεια στην επιχείρησή σου, με πολλαπλά οφέλη για όλους.

Ολιστική Διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Ολιστική Διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Απευθύνεται σε στελέχη εταιρειών που εμπλέκονται στη διαχείριση θεμάτων υγείας και ασφάλειας στην επιχείρησή του, σε στελέχη HR, σε επαγγελματίες υγείας και ασφάλειας, σε προϊσταμένους και διευθυντές τμημάτων.

Σκοπός του είναι να διαχειρίζεσαι ολιστικά την υγεία και ασφάλεια στην επιχείρησή σου, αξιοποιώντας μια τυποποιημένη και tailor-made προσέγγιση αξιολόγησης και λήψης διορθωτικών μέτρων.

Εργαλειοθήκη DPO: πρακτικά θέματα οργάνωσης του νέου θεσμού

Εργαλειοθήκη DPO πρακτικά θέματα οργάνωσης του νέου θεσμού

Απευθύνεται σε όλους όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τη σωστή οργάνωση και λειτουργία του γραφείου DPO ή ενδέχεται να οριστούν ή είναι ήδη οι ίδιοι DPO στον οργανισμό που τους απασχολεί καθώς επίσης και στους  εργοδότες αυτών.

Σκοπός του είναι να γνωρίσεις το ρόλο του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων, τα καθήκοντά του, την λειτουργία του γραφείου του, τα πρακτικά θέματα οργάνωσης καθώς επίσης και να μάθεις πώς να διαχειρίζεσαι  πρακτικά τα θέματα που προκύπτουν.

Share :