Το Πρότυπο  ISO 22000:2018 για την ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί το πρώτο διεθνές πρότυπο για την ασφάλεια των τροφίμων.

 Το πεδίο εφαρμογής του περιλαμβάνει όλες τις επιχειρήσεις της αλυσίδας τροφίμων όπως βιομηχανίες τροφίμων & εργαστήρια, επιχειρήσεις αποθήκευσης, διανομής & μεταφοράς τροφίμων, αλυσίδες καταστημάτων διάθεσης & πώλησης τροφίμων, Supermarket, καταστήματα λιανικής πώλησης & cafe, ξενοδοχεία, catering, καταστήματα ειδών αρτοποιίας & ζαχαροπλαστικής, επιχειρήσεις μαζικής εστίασης με υποκαταστήματα. Επιπλέον, αφορά και επιχειρήσεις που εμπλέκονται έμμεσα στην αλυσίδα τροφίμων, όπως προμηθευτές εξοπλισμών, συσκευασιών, φαρμάκων, καθαριστικών, απολυμαντικών, που μπορεί να εισάγουν κινδύνους στην αλυσίδα των τροφίμων με τα προμηθευόμενα υλικά.

 Η GEP αναλαμβάνει το σχεδιασμό, την υλοποίηση και παρακολούθηση ενός Συστήματος Διαχείρισης ISO 22000:2018 για τη διαχείριση και παραγωγή ασφαλών προϊόντων.

 Βασικά στοιχεία του προτύπου ISO 22000:2018

  Το νέο διεθνές πρότυπο για την ασφάλεια των τροφίμων ISO 22000:2018, βασίζεται:

  •  στις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές HACCP Codex Alimentarius
  • στη συστημική προσέγγιση, σε αντιστοιχία με το πρότυπο ISO 9001:2015
  • στην επικοινωνία των επιχειρήσεων, σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων, στην αλυσίδα των τροφίμων
  • στη διαχείριση των κινδύνων, με την καθιέρωση προαπαιτούμενων και σχεδίου HACCP
  • στην καθιέρωση συστημάτων ιχνηλασιμότητας στις επιχειρήσεις τροφίμων, με σκοπό την ιχνηλάτιση των τροφίμων σε όλο το μήκος της τροφικής αλυσίδας

 Επίσης, χαρακτηριστικά του προτύπου ISO 22000:2018 είναι ότι: 

  • Εναρμονίζεται με άλλα πρότυπα για συστήματα διαχείρισης, όπως το ISO 9001:2015.
  • Παρουσιάζει συμβατότητα με τον Codex Alimentarius και τις βασικές αρχές του HACCP. Συνδυάζει δυναμικά τις αρχές του HACCP και προτείνει μια διαφορετική διαχείριση των κινδύνων, με σκοπό την παραγωγή και διακίνηση τροφίμων όσο το δυνατόν πιο ασφαλή.
Share :