Η GEP προετοιμάζει τις επιχειρήσεις, οι οποίες επιθυμούν να πιστοποιήσουν τα προϊόντα τους με Kosher ή Halal, έτσι ώστε να είναι αποδεκτά σε ένα ευρύ κοινό που ακολουθεί τους συγκεκριμένους κανόνες διατροφής. Σε αντίθεση με τις άλλες πιστοποιήσεις διαδικασιών των διαφόρων προτύπων με τα οποία πιστοποιείται η παραγωγική διαδικασία των προϊόντων, οι πιστοποιήσεις Kosher ή Halal αφορούν περισσότερο την πιστοποίηση του προϊόντος που παράγει μία επιχείρηση, η παραγωγή των οποίων είναι σύμφωνη με την Εβραϊκή παράδοση ή την Μουσουλμανική παράδοση αντίστοιχα. Προϋποθέτουν την τήρηση μιας σειράς κανόνων διαιτητικής, που βασίζονται στην επιλογή των πρώτων υλών, στο συνδυασμό των συστατικών και στον τρόπο παραγωγής των συγκεκριμένων προϊόντων.     

   Οι εγκαταστάσεις οι οποίες μπορούν να πιστοποιηθούν κατά Kosher ή Halal είναι:

  • Εγκαταστάσεις – εργοστάσια παραγωγής τροφίμων και ποτών
  • Επιχειρήσεις εξαγωγής τροφίμων και ποτών
  • Ξενοδοχεία και χώροι εστίασης
  • Χώροι επεξεργασίας και παραγωγής πρώτων υλών.

Τα πιστοποιητικά Kosher ή Halal δίνoυν τη δυνατότητα προώθησης των προϊόντων τους σε ένα ευρύ κοινό στο εξωτερικό, το οποίο ακολουθεί τους συγκεκριμένους κανόνες διατροφής.

Παρέχεται κατόπιν ελέγχου των πρώτων υλών, της ποιότητας τους, του τρόπου παρασκευής των προϊόντων και των εγκαταστάσεων της παραγωγής τους. Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι γνωστή και στους καταναλωτές του ευρύτερου αγοραστικού κοινού με αποτέλεσμα πολλές φορές αυτά τα προϊόντα να κερδίζουν την προτίμησή τους.

Ένα πιστοποιημένο ως Kosher ή Halal προϊόν μπορεί να είναι περισσότερο ανταγωνιστικό. Συγκεκριμένα, πολλοί εισαγωγείς προϊόντων ανά τον κόσμο θέτουν ως βασική προϋπόθεση την συγκεκριμένη πιστοποίηση, προκειμένου να προωθήσουν τα προϊόντα στις αγορές τους.

Share :