Well being in the Work place – Going beyond the basics…

Με ποια κριτήρια πρέπει η επιχείρηση να προσεγγίζει ένα πρόγραμμα wellbeing?  Τι πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν οι Υπεύθυνοι Ανθρώπινου Δυναμικού; Πότε ένα πρόγραμμα wellbeing είναι αποτελεσματικό σύμφωνα με την υπάρχουσα εμπειρία; Πως μπορεί να επιτευχθεί η επιθυμητή αλλαγή στους ανθρώπους και τον οργανισμό;

  • Η GEP και η Hellas EAP,ως επαγγελματίες  που ασχολούνται με τον ανθρώπινο παράγοντα στον εργασιακό χώρο, ο καθένας από την πλευρά του και από το επιστημονικό του πεδίο, ενώνουν τις εξειδικεύσεις, την τεχνογνωσία και τις δυνάμεις τους στον τομέα του wellbeing, και παρέχουν ένα ολιστικό «wellbeing προϊόν» το οποίο διασφαλίζει τόσο την σωματική όσο και την ψυχική υγεία και εγγυάται τα επιθυμητά – για τους εργαζόμενους και τελικά για την επιχείρηση – αποτελέσματα.

Η υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας αφορά όλες τις πτυχές της επαγγελματικής ζωής, ξεκινώντας από την ποιότητα και την ασφάλεια του φυσικού περιβάλλοντος, τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι αισθάνονται για την εργασία και το εργασιακό τους περιβάλλον, το κλίμα και την οργάνωση της εργασίας. Το wellbeing όμως αποτελεί μια ευρύτερη έννοια και προσδιορίζεται σημαντικά και από παράγοντες όπως η ψυχική ανθεκτικότητα και η ψυχολογική υγεία και ασφάλεια που δίνουν την δυνατότητα στους εργαζομένους  να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις καθημερινές στρεσογόνες καταστάσεις, να διατηρούν υψηλά επίπεδα αυτοδιαχείρισης και αυτονομίας, να εξελίσσονται συνεχώς και να αισθάνονται και να είναι στην πράξη υγιείς, ικανοποιημένοι και χρήσιμοι στην επαγγελματική και κοινωνική τους  ζωή.

Η ανάγκη μιας ολιστικής λύσης και συνέργειας

Το wellbeing στον εργασιακό χώρο ξεκινά με την παραδοχή ότι ένας εργοδότης νοιάζεται για τους ανθρώπους του και τους αντιμετωπίζει όχι ως  μια απρόσωπη οντότητα αλλά ως ένα ζωντανό σύνολο διαφορετικών μεταξύ τους ατόμων που αλληλεπιδρούν, επηρεάζονται και προσδιορίζονται από το περιβάλλον τους.

Στο  ετήσιο  συνέδριο του Ευρωπαϊκού Συλλόγου των EAPs (EAEF) που έγινε πρόσφατα στη Γερμανία, τονίστηκε  ιδιαίτερα η ανθρωποκεντρική κουλτούρα και προσέγγιση του wellbeing. Όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε “έχουμε γίνει masters  στο κομμάτι της τεχνολογίας, αλλά μέσα σε όλη αυτή την πορεία της τεχνοκρατικής /οικονομικής ανάπτυξης των επιχειρήσεων αυτό που έχουμε αγνοήσει είναι η διάσταση του ατόμου. Στη συγκεκριμένη πρόκληση, συχνά βρίσκουμε τους εαυτούς μας να επιχειρούμε να λύσουμε προβλήματα του 21ου  αιώνα, με τεχνογνωσία του 20ου  αιώνα  και νοοτροπία του 19ου αιώνα.”

Με άξονα λοιπόν την ολιστική κάλυψη των αναγκών του ανθρώπινου παράγοντα, η  συνεργασία της GEP και της Hellas EAP στον τομέα του wellbeing επικεντρώνεται στην αποτελεσματική ανταπόκριση στις σημαντικότερες σύγχρονες προκλήσεις στην εργασία που σχετίζονται με τη διαχείριση του επαγγελματικού κινδύνου, των ψυχοκοινωνικών κινδύνων και του εργασιακού στρες που προκαλούν σωματικές και ψυχικές ασθένειες, που επηρεάζουν την λειτουργικότητα, απόδοση και συγκέντρωση των εργαζομένων και μπορούν να προκαλέσουν λάθη και ατυχήματα,  δημιουργώντας ρίσκα και υψηλά κόστη  που πλήττουν τη βιωσιμότητα και το κοινωνικό προφίλ της επιχείρησης.

Μοντέλο ανάπτυξης της Υγείας & Ασφάλειας που βασίζεται στην βελτίωση της συμπεριφοράς

Στην ολιστική αυτή προσέγγιση του wellbeing, έμφαση δίνεται στην προστιθέμενη αξία που προκύπτει από την αξιοποίηση των ΕΑΡ, και των σύγχρονων εργαλείων των συμπεριφοριστικών επιστημών και της Νευροεπιστήμης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε το “mindset” του ανθρώπινου δυναμικού και να ενισχύσουμε τη θετική και υπεύθυνη στάση απέναντι στην υγεία και ασφάλεια των ιδίων και των υπολοίπων.

Αυτό το  κενό καλούνται να καλύψουν τα ΕΑP: την πρόληψη και διαχείριση των συμπεριφοριστικών επικινδυνοτήτων, έτσι ώστε από κοινού με τις υπηρεσίες Υγείας & Ασφάλειας να εδραιώσουμε ένα μοντέλο ανάπτυξης της ασφάλειας που βασίζεται στην βελτίωση της συμπεριφοράς και στην ατομική υπευθυνότητα, στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της αντίστασης των εργαζομένων στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας, στην πρόληψη και διαχείριση της κόπωσης, στην αποτελεσματική διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου που συνδέεται με το άτομο, και γενικότερα στην ενίσχυση του wellbeing σε όλα τα επίπεδα.

7 βήματα για  μια επιτυχημένη  wellbeing καμπάνια

Βάση της διεθνούς πρακτικής, ακολουθώντας τα επόμενα 7 βήματα και ορίζοντας μια ηγετική ομάδα με εκπροσώπους από όλα τα αρμόδια μέρη ( HR, H&S, Γιατρό Εργασίας, ΕΑΡ Provider, Risk Management, εργαζομένους, κλπ) που θα έχει υπό την ευθύνη της την επιτυχία μιας wellbeing καμπάνιας, βάζετε τα θεμέλια για την  ευημερία των εργαζομένων και της επιχείρησή σας.

7        βήματα για μια επιτυχημένη wellbeing καμπάνια

1.      Διενεργήστε έρευνα προκειμένου να εντοπιστούν οι ανάγκες της σωματικής και της ψυχικής υγείας των εργαζομένων

2.      Σχεδιάστε μια στρατηγική διαχρονική γύρω από 5 βασικούς άξονες  του wellbeing  βάση των αποτελεσμάτων του Needs Assessment

3.      Καθορίστε τους τρόπους με τους οποίους συστηματικά θα παρακινήσετε τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν

4.      Επικοινωνήστε την καμπάνια σε όλους μέσα από μια εταιρική εκδήλωση (kickoff event) αποκλειστικά για το σκοπό αυτό

5.      Καθιερώστε προγράμματα προαγωγής της υγείας όπως υγιεινή διατροφή, διακοπή καπνίσματος, άσκηση  και ενισχύστε τις πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.

6.      Ενισχύστε το υπάρχον ή εισάγετε ένα  ΕΑΡ Πρόγραμμα για τη διαχρονική και σε 24ωρη βάση υποστήριξη των εργαζομένων και των οικογενειών τους

7.      Παρακολουθήστε την πρόοδο, αξιολογήστε τι λειτουργεί και τι όχι και επαναπροσδιορίστε τους στόχους /ενέργειες.

Σύνδεση στρατηγικής wellbeing  με τους στόχους του HR

Σύμφωνα με την έρευνα Employee Wellbeing Research 2017, που πραγματοποιήθηκε στη Μ. Βρετανία σε 250 Wellbeing, HR  και Comp & Ben επαγγελματίες σε αντιπροσωπευτικό δείγμα επιχειρήσεων, πολύ υψηλός αριθμός εργοδοτών έχουν υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια wellbeing στρατηγικές, τις οποίες συνέδεσαν άμεσα με τους στόχους του HR. Bασικά σημεία της έρευνας αποτελούν:

·         Οι  δράσεις προαγωγής της σωματικής και ψυχικής υγείας κυριαρχούν στα προγράμματα wellbeing

·         Oι 3 κορυφαίες wellbeing πρωτοβουλίες είναι: τα ΕΑΡs, η συνδρομή σε κέντρα άσκησης και τα health screenings

·         Οι εκπαιδεύεις των line managers επικεντρώνονται στη διαχείριση του στρες και στην  ανθεκτικότητα

Πληθώρα άλλων ερευνών διεθνώς έχουν επίσης αποδείξει την άμεση σύνδεση του  wellbeing με την επίτευξη των στόχων του HR και των επιχειρήσεων, καταγράφοντας θετικά αποτελέσματα στην αύξηση της παραγωγικότητας, στη βελτίωση του ηθικού και της ικανοποίησης από την εργασία, στη σύσφιξη των εργασιακών σχέσεων, στη μείωση απουσιασμού και παρουσιασμού, μείωση των ιατροφαρμακευτικού κόστους/κόστους αποζημιώσεων, επιφέροντας ROI που φτάνει έως και  6:1.

Σημαντικό εύρημα διεθνών ερευνών αποτελεί η διαπίστωση ότι  οι οργανισμοί που υλοποιούν  προγράμματα προαγωγής της υγείας και wellbeing έχουν έως 3,5 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίζουν ενισχυμένη δημιουργικότητα και καινοτομία.

Κλείνοντας, θα λέγαμε ότι η δημιουργία μιας ενιαίας κουλτούρας wellbeing, αποτελεί ζητούμενο για κάθε επιχείρηση που επιδιώκει βιώσιμη ανάπτυξη και επιχειρησιακή αριστεία και επιτυγχάνεται αν οι ενέργειές μας απαντούν στα ζητούμενα της ψυχικής ευεξίας των εργαζομένων, της σωστής διαχείρισης της επαγγελματικής υγείας και της διασφάλισης των καλών περιβαλλοντικών συνθηκών εργασίας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share :