ΜΕΤΡΑ COVID 19 13.09.21

Δημοσιεύθηκαν 2 Νέες Κ.Υ.Α. οι οποίες καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις προϋποθέσεις μιας ασφαλούς καθημερινότητας στην κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των χώρων εργασίας.

Share :