Στο πλαίσιο της ολιστικής προσέγγισης ως προς την ασφάλεια, οι εκπαιδεύσεις ειδικά στο προσωπικό ασφάλειας είναι σημαντικές, ώστε να είναι σε θέση να εξασφαλίσει την προστασία εγκαταστάσεων, προσώπων και δικαιωμάτων.

Μέσω της εκπαίδευσης, το προσωπικό μπορεί να έχει πλήρη γνώση αντιμετώπισης των ευρύτερων θεμάτων ασφαλείας, που μπορεί να προκύψουν στην εγκατάσταση.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ SECURITY

Σώσε την Κατάσταση

Σεμινάριο - Σώσε την Κατάσταση

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε διοικητικά στελέχη ξενοδοχειακών ομίλων & μονάδων, υπευθύνους ασφάλειας & security σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στελέχη παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών ασφάλειας (in-house and outsourcing), μέλη διπλωματικών αποστολών.

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να μπορείς να προφυλάξεις την επιχείρησή σου από μεγάλες οικονομικές απώλειες που προέρχονται από τη «Βιομηχανική Κατασκοπία».

Ασύμμετρες Τακτικές και Μονάδες Φιλοξενίας

Σεμινάριο Ασύμμετρες Τακτικές και Μονάδες Φιλοξενίας

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε διοικητικά στελέχη καθώς και σε υπευθύνους ασφάλειας & security ξενοδοχειακών ομίλων & μονάδων.

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να μπορείς να αναπτύξεις αποτελεσματικά μέτρα ασφάλειας (security measures), ώστε να συνεχιστεί η επιχειρηματικότητα  της επιχείρησής σου και να αποτραπούν απώλειες.

Security Operations Planning

Σεμινάριο Security Operations Planning

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε στελέχη της Private Security Industry, εμπλεκόμενους στη φυσική ασφάλεια, Managers επιχειρήσεων.

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να μπορείς να μπορείς να αξιοποιείς τα σχέδια ασφαλείας για την αντιμετώπιση κάθε έκτακτης κατάστασης.

Share :