Σε ποιους απευθύνεται

Στελέχη της Private Security Industry, εμπλεκόμενους στη φυσική ασφάλεια, Managers επιχειρήσεων.

Σκοπός

Να μπορείς να μπορείς να αξιοποιείς τα σχέδια ασφαλείας για την αντιμετώπιση κάθε έκτακτης κατάστασης.

Στόχοι

Να μπορείς να

  • Περιγράφεις τα σχέδια ασφαλείας, να διακρίνεις τις διαφορές τους, να αναλύεις τα οφέλη τους και να κατανοείς τις βασικές αρχές του σχεδιασμού ασφαλείας
  • Εφαρμόζεις την  εξατομικευμένη  πρόληψη που ξεκινά από τον σχεδιασμό ασφαλείας στην ανάπτυξη μιας εταιρείας, ενισχύοντας τη social responsiveness της επιχείρησης
  • Συμβάλλεις στην ανάπτυξη σχεδίων ασφαλείας,
  • Να εφαρμόζεις τα σχέδια ασφαλείας επί του πεδίου

Τρόποι εκπαίδευσης

  • e-learning στο www.gepacademy.gr, με διάρκεια 8 ώρες

Πιστοποίηση

Μετά από επιτυχή συμμετοχή, δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Share :