Κατανοήστε – αξιοποιήστε – επωφεληθείτε!

Γνωρίζετε ότι η σωστή διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας μπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη τόσο για την Ευεξία των εργαζομένων σας, όσο και για την ανάπτυξη της επιχείρησης που εκπροσωπείτε;

Σύμφωνα με μελέτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας (EUOSHA) κάθε 1 ευρώ που επενδύεται στην ΥΑΕ αποφέρει κέρδος 2,2 ευρώ. Γιατί η επαρκής υγεία και ασφάλεια  στο χώρο εργασίας μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη, όπως:

 • Βελτίωση της παραγωγικότητας των εργαζόμενων.
 • Μείωση των απουσιών τους.
 • Μείωση της ανάγκης αποζημιώσεων.
 • Αύξηση της επιλεξιμότητας της δικής σας επιχείρησης στη σύναψη συμβάσεων, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Και όλοι αυτοί είναι παράγοντες που συνδέονται άμεσα  με τη βελτίωση του ROI και την αύξηση της κερδοφορίας μιας επιχείρησης.

Γιατί λοιπόν να μην επωφεληθείτε στο μέγιστο από τις Υπηρεσίες Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας;

Απλές συμβουλές για Διευθυντές Προσωπικού ως προς τη σωστή αξιoποίηση της Υπηρεσίας του Ιατρού Εργασίας:

 • Αντιμετωπίστε τον Ιατρό Εργασίας ως σύμβουλό σας σε κάθε θέμα επαγγελματικής υγείας: ρωτήστε τον κάθε λεπτομέρεια που αφορά στις υπηρεσίες του, ώστε να ωφεληθείτε στο μέγιστο βαθμό.
 • Ενημερώστε άμεσα τον Ιατρό Εργασίας σχετικά με τους χώρους και τις θέσεις εργασίας που έχετε στην επιχείρηση που εκπροσωπείτε. Θα σας καθοδηγήσει σχετικά με τις ιατρικές εξετάσεις ή/και τα εμβόλια που ενδεχομένως απαιτούνται, σχετικά με τα σημεία στα οποία πρέπει να τοποθετηθεί κουτί πρώτων βοηθειών και τα άτομα που πρέπει να εκπαιδευτούν, ώστε να αποτελέσουν την ομάδα πρώτων βοηθειών.
 • Ενημερώστε τους ανθρώπους σας για το προσωπικό όφελος που μπορεί να έχουν, καθώς ο Ιατρός Εργασίας είναι δίπλα σε κάθε εργαζόμενο: μπορεί να δει αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων, να παραπέμψει σε ειδικότερο ιατρό εφόσον απαιτείται, να καθοδηγήσει στη λήψη φαρμακευτικής αγωγής κ.ά.
 • Ζητήστε τη γνώμη του Ιατρού Εργασίας σχετικά με προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζετε ως επιχείρηση, όπως π.χ. αυξημένα επίπεδα θορύβου, κακή ποιότητα αέρα, περιορισμένους ή απομακρυσμένους χώρους. Θα σας κάνει ο ίδιος κάποιες προτάσεις και θα σας κατευθύνει στο εξειδικευμένο Τμήμα Υγείας τηςGEP, ώστε να σχεδιαστεί η κατάλληλη λύση για την επιχείρηση που εκπροσωπείτε.

Συμβουλές για την αξιοποίηση των Υπηρεσιών του Τεχνικού  Ασφάλειας:

 • Αντιμετωπίστε τον Τεχνικό Ασφάλειας σαν σύμβουλό σας σε κάθε θέμα που αφορά την ασφάλεια των εργαζομένων και της επιχείρησης. Ρωτήστε τον τα πάντα σε σχέση με τις αρμοδιότητές του, ώστε να επωφεληθείτε στο έπακρο από αυτές.
 • Ζητήστε από τον Τεχνικό Ασφάλειας να σας δώσει υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων, καθώς και να καταχωρεί τις γραπτές υποδείξεις σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.
 • Μπορείτε να τον συμβουλευτείτε σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Επίσης ο Τεχνικός Ασφάλειας ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, καθώς και την πρόληψη των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.
Share :