Όραμα – Αξίες – Αποστολή

Το όραμα, οι αξίες και η αποστολή της GEP, καθορίζουν τη λειτουργία της εταιρείας, υποστηρίζονται από τη διοίκηση και το σύνολο των εργαζομένων της και συνοψίζονται στις παρακάτω σύντομες αρχές:

 Όραμα της διοίκησης και των εργαζομένων της GEP, είναι να γίνει η  κουλτούρα Υγείας & Ασφάλειας, πυλώνας ευημερίας και βιώσιμης ανάπτυξης, για κάθε οργανισμό, για κάθε εργαζόμενο, για κάθε άνθρωπο.

Η καθημερινή εμπειρία μας έδειξε ότι η καλή και αποτελεσματική συνεργασία εντός κι εκτός εταιρείας, επιτυγχάνεται όταν ενυπάρχουν στην πρακτική μας οι παρακάτω Αξίες, τις οποίες φροντίζουμε να ακολουθούμε ευλαβικά.

Για εμάς στη GEP προτεραιότητα έχουν οι άνθρωποι, όλοι εσείς που θέλετε εξυπηρέτηση με ταχύτητα και συνέπεια, απαντήσεις και λύσεις που βασίζονται στη γνώση και αποτελεσματική επικοινωνία, που μας κάνει καλούς συνεργάτες.

Αποστολή μας να διασφαλίζουμε ότι το εργασιακό περιβάλλον των πελατών μας προάγει την υψηλή αποδοτικότητα και παραγωγικότητα με ολιστική, επιστημονική και εξατομικευμένη προσέγγιση, κατέχοντας ηγετική θέση στην ελληνική αγορά Υγείας & Ασφάλειας!

Share :