θορυβος 1

Η θορυβογενής απώλεια της ακοής είναι μία από τις 10 συνηθέστερες επαγγελματικές ασθένειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Αναφέρεται ότι κυρίως εντοπίζεται σε άνδρες και υψηλού κινδύνου είναι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται  στους κλάδους της μεταποίησης, της εξόρυξης και των κατασκευών.

Share :