ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ intro image

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού δημιουργούνται συνθήκες με αυξημένη θερμοκρασία και υγρασία, οι οποίες είναι δυνατόν να προκαλέσουν ατυχήματα, επικίνδυνα περιστατικά, προβλήματα στην παραγωγική διαδικασία καθώς και βλάβες στην υγεία των εργαζομένων.
Στις 22/6/2021, κυκλοφόρησε νέα εγκύκλιος από το Υπουργείο εργασίας με αρ.πρωτ 41935 και θέμα
«Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος»

Share :