Γνωρίστε τις αιτίες άγχους των εργαζομένων σας και βελτιώστε την απόδοση της επιχείρησης σας.

Μάθετε πως μπορείτε να αναγνωρίσετε τις βασικές αιτίες άγχους των εργαζομένων σας.

Μπορείτε να αναγνωρίσετε τις βασικές αιτίες άγχους των εργαζομένων σας;

Σίγουρα γνωρίζετε πόσο πιεστικό και ανταγωνιστικό έχει γίνει στις μέρες μας το περιβάλλον στο οποίο καλείται να λειτουργήσει η επιχείρηση και κατ΄επέκταση ο εργαζόμενος. Γνωρίζετε όμως τις βασικές αιτίες που προκαλούν το στρες των εργαζομένων; Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας, οι πιο συχνές αιτίες άγχους των εργαζομένων είναι:

 • Υπερβολικές απαιτήσεις.
 • Μη συμμετοχή του εργαζομένου στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης μιας εργασίας.
 • Ανεπαρκής υποστήριξη από τη διοίκηση ή τους συναδέλφους.
 • Κακές σχέσεις / έκθεση σε μη αποδεκτές συμπεριφορές, συμπεριλαμβανομένης και της παρενόχλησης.
 • Έλλειψη σαφήνειας ως προς τον ρόλο του εργαζομένου.
 • Κακή διαχείριση αλλαγών.
 • Βία από τρίτους ή απειλή βίας/ λεκτική ή σωματική.
 • Περιρρέουσα πολιτικοοικονομική κατάσταση της χώρας με συνεπαγόμενο φόβο περικοπών/ απόλυσης.

Η ανάγκη της αντιμετώπισης

Όλα τα παραπάνω άγχη εμποδίζουν την Ευημερία αλλά και την απόδοση των εργαζομένων, γι΄αυτό και είναι σημαντικό για μια επιχείρηση να έχει γνώση της σύγχρονης πραγματικότητας, αλλά και των τρόπων με τους οποίους μπορεί να αντιμετωπίσει το άγχος και τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στην εργασία.

Οι Ψυχοκοινωνικοί Κίνδυνοι αναφέρονται σε οργανωσιακούς παράγοντες όπως πτυχές σχεδιασμού, οργάνωσης και διαχείρισης της εργασίας, έλλειψη υποστηρικτικών σχέσεων, εργασιακή ανασφάλεια ή ακόμη και η κουλτούρα μιας επιχείρησης, οι οποίοι μπορούν δυνητικά να προκαλέσουν ψυχολογική ή σωματική βλάβη στους εργαζόμενους.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) ακόμη και κοινωνικοί ή κλαδικοί παράγοντες όπως ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον ή και μια οικονομική ύφεση, έχουν ένα επιβαρυντικό αντίκτυπο στους Ψυχοκοινωνικούς Κινδύνους στον εργασιακό χώρο.

Οι επιχειρήσεις που στοχεύουν στη δημιουργία φιλικού και ασφαλούς  ως προς την ψυχική υγεία περιβάλλοντος στον εργασιακό χώρο, υιοθετούν προληπτικές δράσεις οι οποίες έχουν θετική επίδραση στην Υγεία, την Ασφάλεια και την Ευεξία των ανθρώπων τους, περιορίζοντας ταυτόχρονα τους παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στην ψυχική υγεία και στηρίζοντας τους εργαζόμενους που το έχουν ανάγκη.

Κατά αυτόν τον τρόπο η επιχείρηση αποκτά ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, γιατί oι εργαζόμενοι που αισθάνονται ότι ο εργοδότης τους ενδιαφέρεται γι΄αυτούς και υπολογίζει τις ανάγκες τους έχουν επιπλέον κίνητρα να αποδώσουν και αναπτύσσουν ισχυρότερους δεσμούς με την επιχείρηση.

Η ενίσχυση του σθένους και της παραγωγικότητας του δυναμικού ενισχύει την επιχείρηση, η οποία επωφελούμενη και από τις μειωμένες άμεσες και έμμεσες δαπάνες, δημιουργεί προοπτικές σταθερής ανάπτυξης, ενώ παράλληλα προβάλλει μία θετική εταιρική εικόνα προς τα έξω.

Αντιμετωπίστε το άγχος και τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους με Υπηρεσίες EAP( Employee Assistance Programs).

Στη GEP ακολουθούμε την πιο σύγχρονη παγκόσμια τάση για  ολιστική διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας, η οποία στηρίζεται σε 3 βασικούς πυλώνες: υγεία και ευεξία (well being) των εργαζoμένων, επιχειρησιακή αριστεία & βιωσιμότητα, συμμόρφωση με τη νομοθεσία.

Η ολιστική διαχείριση επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο το εργασιακό περιβάλλλον θα είναι απαλλαγμένο από κινδύνους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους ψυχοκοινωνικούς, με στόχο την ενίσχυση συνολικά της υγείας των εργαζομένων.

Γι΄αυτό, σε αποκλειστική συνεργασία με την Hellas EAP, την πρώτη και μόνη πιστοποιημένη εταιρία στην Ελλάδα για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των εργαζομένων, της διοίκησης και και των οικογενειών τους, προσφέρουμε και τις Υπηρεσίες EAP (Employee Assistant Programs).

Πώς να δημιουργήσετε ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον εργασίας.

Οι Υπηρεσίες EAP προτείνονται για την αντιμετώπιση του στρες και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων και μπορούν να ενδυναμώσουν την επιχείρηση και να ενισχύσουν την παραγωγικότητα του ανθρώπινου δυναμικού.

Αξιοποιήστε Υπηρεσίες EAP, όπως:

 • Εκτίμηση, αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων.
 • 24ωρη τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης ( 24/7/365).
 • Ελέγχους στρες.
 • Ψυχομετρικές εκτιμήσεις.
 • Αξιολογήσεις εργασιακής καταλληλότητας.
 • Διαχείριση χρόνιων ασθενειών.
 • Προγράμματα ευαισθητοποίησης σε θέματα ψυχικής υγείας και τρόποι διαχείρισής τους.
 • Προγράμματα προαγωγής της ευεξίας.
 • Εκπαιδεύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και στα στελέχη της επιχείρησης.

Γιατί EAP με τη GEP;

Κατανοούμε πλήρως τις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης και σε συνεργασία με την Hellas EAP, παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων υπηρεσιών που συνδέονται με τον ανθρώπινο παράγοντα, την ενίσχυση του ηθικού, τη βελτίωση της απόδοσης και την αποτελεσματική ανταπόκριση σε στρεσογόνες και μεταβατικές περιόδους στο εργασιακό περιβάλλον. Οι Υπηρεσίες EAP ενταγμένες στο διευρυμένο portfolio Υπηρεσιών μας, είναι ένα ακόμη εργαλείο για την επιχείρηση που στοχεύει στη συνολική υγεία, ασφάλεια και ευεξία- το « well being» των εργαζομένων της, αλλά και στην επιχειρησιακή αριστεία & βιωσιμότητα και στη συμμόρφωση με τη νομοθεσία. Είμαστε δίπλα σε κάθε επιχείρηση που στοχεύει ψηλά.

Αποτελεσματικότητα με αριθμούς

Υπάρχουν πολλές έρευνες και μετρήσεις  που δείχνουν τα αποτελέσματα των υπηρεσιών EAP σε πολλούς δείκτες της υγείας και ευεξίας των εργαζομένων.

Σύμφωνα με τη μέτρηση ΑP counseling: outcomes, impact and ROI by Paul J Flanagan & Jeffrey Ots (2012):

Οι μετρήσεις πριν και μετά τη χρήση των ΕΑΡ στην προσωπική και εργασιακή λειτουργικότητα των εργαζομένων έδειξαν τα κάτωθι:

√ 86% βελτίωση της ψυχοσυναισθηματικής υγείας & ευεξίας

√  50% ενίσχυση της κινητοποίησης και του ηθικού

√  45% βελτίωση της διαχείρισης εργασιακής και προσωπικής ζωής

√  24-27% βελτίωση στη σωματική υγεία, στις διαπροσωπικές σχέσεις και στην παραγωγικότητα στην εργασία

Θέλετε να μάθετε για τα πολλαπλά οφέλη της Ολιστικής προσέγγιση;

Οι Υπηρεσίες EAP για την αντιμετώπιση του στρες και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος της ολιστικής προσέγγισης, που διασφαλίζει τη δημιουργία ενός φιλικού και υγειούς, από άποψη ψυχολογίας, περιβάλλοντος εργασίας. Αν θέλετε όμως να μάθετε τα πάντα και για τις υπόλοιπες Υπηρεσίες μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, αλλά και τον τρόπο που θα τις αξιοποιήσετε καλύτερα, μπορείτε να κατεβάσετε τον πλήρη Οδηγό για την Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας, που ετοιμάσαμε για εσάς. Είναι μια πλήρης ενημέρωση, σχετικά με τα σημαντικότερα ζητήματα που μπορεί να σας απασχολήσουν και περιλαμβάνει πολλές, χρήσιμες συμβουλές για αποτελεσματική διαχείριση, με πολλαπλά οφέλη για τους εργαζόμενους και την επιχείρηση που εκπροσωπείτε.

Share :