Καινοτόμα Προϊόντα Αντιμετώπισης Χημικών Εγκαυμάτων – PREVOR

Η GEP, ως η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας στην Ελλάδα, αντιλαμβανόμενη το κενό που υπάρχει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των χημικών εγκαυμάτων στη χώρα μας,  ανέλαβε το 2010 την αποκλειστική διάθεση των καινοτόμων διαλυμάτων της  Γαλλικής εταιρείας Prevor, στις Ελληνικές επιχειρήσεις.

H σειρά διαλυμάτων με τις εμπορικές ονομασίες DIPHOTERINE® και Hexafluorine® της PREVOR, αποτελούν σήμερα τη μοναδική επιλογή αποτελεσματικής αντιμετώπισης των χημικών εγκαυμάτων, που μπορεί να οδηγήσουν σε πολύ σοβαρούς ακόμη και θανάσιμους τραυματισμούς εργαζομένων.

Τα συγκεκριμένα διαλύματα αναστέλλουν άμεσα τη δράση του επικίνδυνου χημικού προϊόντος κι αποτρέπουν δραστικά τη δημιουργία βλάβης στους ιστούς που ήρθαν σε επαφή με αυτό.

Τι είναι το χημικό έγκαυμα;

Χημικό έγκαυμα, είναι η βλάβη που προκαλείται από την αντίδραση ενός διαβρωτικού ή ερεθιστικού χημικού προϊόντος όταν έρθει σε επαφή με τους ιστούς του σώματος.

Το χημικό προϊόν αντιδρά με κάποιο συστατικό του ιστού (ένα μόριο, ένα κύτταρο ή μια πρωτεΐνη κ.α.) και καταστρέφει τη βιολογική ισορροπία του.

Η σοβαρότητα του εγκαύματος υπολογίζεται ανάλογα με την έκταση της βλάβης και με την ποσότητα του ιστού που καταστράφηκε, και σχετίζεται με το είδος του χημικού προϊόντος, τη φύση των ιστών που ήρθαν σε επαφή με αυτό και με την περιοχή του σώματος που επηρεάζεται.

Το δέρμα, τα μάτια, το πεπτικό και το αναπνευστικό σύστημα συνήθως είναι εκτεθειμένα σε κινδύνους από χημικά προϊόντα.

Ποιοι κινδυνεύουν από χημικά εγκαύματα;

Οι κατηγορίες εργαζομένων που μπορεί να έρθουν αντιμέτωποι μ’ ένα χημικό έγκαυμα είναι πολλές. Πρόκειται για εργαζόμενους σε βιομηχανίες χημικών προϊόντων, λιπασμάτων, τροφίμων, πλαστικών, ελαστικών, χρωμάτων, χάρτου, μεταλλουργίας και εξόρυξης μετάλλων και σε πολλούς άλλους κλάδους.

Αν και τα ατυχήματα με χρήση χημικών δεν είναι τόσο συχνά, είναι αυτά που έχουν το υψηλότερο ποσοστό μόνιμης βλάβης.

Η σωστή ενημέρωση για την άμεση αντιμετώπιση του χημικού εγκαύματος μπορεί να σώσει εργαζομένους από την αναπηρία, ακόμη και το θάνατο.

Τα προϊόντα της Prevor πληρούν όλες τις προδιαγραφές που προβλέπει η νομοθεσία, χρησιμοποιούνται παγκοσμίως από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες όπως και στην Ελλάδα με τα αποτελέσματα εφαρμογής τους να είναι εξαιρετικά.

Share :