Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη εταιρειών κάθε τομέα, που είναι επιφορτισμένα με την ευθύνη της ασφάλειας στο χώρο εργασίας και επίσης σε κάθε στέλεχος που έχει την ευθύνη ομάδας, σε προϊσταμένους και διευθυντές τμημάτων.

Σκοπός

Να διαχειρίζεσαι αποτελεσματικά  την υγεία και ασφάλεια στην επιχείρησή σου, με πολλαπλά οφέλη για όλους.

Στόχοι

Να γνωρίσεις

  • Πώς λειτουργούν οι ελληνικές επιχειρήσεις και ποια είναι η κουλτούρα ασφάλειας της εργασίας
  • Τί είναι τα εργατικά ατυχήματα και ποιες οι συνέπειες: η σημασία της πρόληψης
  • Ποιες είναι οι αιτίες των ατυχημάτων και η συμπεριφορά στο χώρο εργασίας
  • Πώς να αξιοποιείς τη μεθοδολογία διερεύνησης συμβάντων
  • Πώς η Αξιολόγηση Κινδύνου συμβάλει στη Διαχείριση Ασφάλειας
  • Πώς να αξιοποιείς τα εργαλεία για την αποτελεσματική οργάνωση και Διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας στο χώρο εργασίας
  • Πώς να αξιοποιείς τα εργαλεία επικοινωνίας σε θέματα Ασφάλειας της εργασίας.
  • Ποιος είναι ο ρόλος των Προϊσταμένων στην προαγωγή της Ασφάλειας στην εργασία
  • Πώς να χτίσεις κουλτούρα Ασφάλειας στην Εργασία

Τρόποι εκπαίδευσης

  • παραδοσιακή εκπαίδευση στη GEP ACADEMY, με διάρκεια 8 ώρες

Πιστοποίηση

Μετά από επιτυχή συμμετοχή, δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Share :