Ο Global Wind Organization (GWO) είναι ένας μη κερδοσκοπικός διεθνής οργανισμός που ιδρύθηκε από κορυφαίους κατασκευαστές και φορείς εκμετάλλευσης ανεμογεννητριών και έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα ασφαλέστερο εργασιακό περιβάλλον και πιο παραγωγικό εργατικό δυναμικό στην βιομηχανία της αιολικής ενέργειας.

Ο GWO έθεσε ένα παγκόσμιο πρότυπο ασφάλειας στην εργασία στις ανεμογεννήτριες αναγνωρισμένο σε ολόκληρη την αιολική βιομηχανία, ενώ τα πρότυπα εκπαίδευσης GWO περιγράφουν τις απαιτήσεις για τα μαθήματα κατάρτισης παγκοσμίως.

Η GEP είναι ο πρώτος πιστοποιημένος πάροχος GWO για την Ελλάδα, την Κύπρο, τις Βαλκανικές χώρες και τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ κάθε άτομο που πιστοποιεί θεωρείται ικανό και ενημερωμένο στον τομέα της Βασικής Ασφάλειας στην αιολική βιομηχανία.

Οι θεματικές ενότητες GWO στις οποίες η GEP παρέχει τη διεθνή πιστοποίηση GWO είναι:

  • Εργασία σε Ύψος (Working at Height)
  • Πρώτες Βοήθειες (First Aid)
  • Πυρασφάλεια (Fire Awareness)

Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίου (Manual Handling)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ GWO Certified Basic Safety Training (BST)

Εργασία σε Ύψος GWO

Εργασία σε Ύψος GWO

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους που απασχολούνται στον κλάδο των ανεμογεννητριών.

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να είσαι σε θέση να εργάζεσαι σε ύψος με ασφάλεια σε περιβάλλον αιολικού πάρκου.

Πρώτες Βοήθειες GWO

Πρώτες Βοήθειες GWO

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους που απασχολούνται στον κλάδο των ανεμογεννητριών.

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να είσαι σε θέση να δίνεις πρώτες βοήθειες με ασφάλεια σε περιβάλλον αιολικού πάρκου.

Ευαισθητοποίηση στην Πυρασφάλεια και Εκκένωση GWO

Ευαισθητοποίηση στην Πυρασφάλεια και Εκκένωση GWO

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους που απασχολούνται στον κλάδο των ανεμογεννητριών.

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να είσαι σε θέση να διαχειριστείς μια πυρκαγιά σε περιβάλλον αιολικού πάρκου.

Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίου GWO

Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίου GWO

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους που απασχολούνται στον κλάδο των ανεμογεννητριών.

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να εκτελείς τις εργασίες χειρωνακτικής διακίνησης φορτίου με ασφάλεια..

Share :