Μια ακαδημία φτιαγμένη
για ναυαγοσώστες με όραμα
την ασφάλεια

Η GEP, η μεγαλύτερη εταιρία στον κλάδο Υγείας & Ασφάλειας στην Ελλάδα, δημιουργεί την Ακαδημία Ναυαγοσωστικής, προσδοκώντας να προσφέρει ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν πιστοποιημένες γνώσεις ναυαγοσωστικής.

Με εφαλτήριο τη βαθιά γνώση των ζητημάτων υγείας και ασφάλειας αλλά και την πολυετή εμπειρία στην παροχή εκπαιδεύσεων πρώτων βοηθειών, η GEP έχει τη δυνατότητα να συνδράμει στην πρόληψη και την ορθή αντιμετώπιση ατυχημάτων ή έκτακτων αναγκών σε κάθε κολυμβητική εγκατάσταση.

Βασισμένοι στις κατευθύνσεις των διεθνών οργανισμών (RLSS, Lifesaving Australia) και του Λιμενικού Σώματος, καθώς και στις γνώσεις και την πολυετή εμπειρία της GEP στο χώρο της υγείας και ασφάλειας, δημιουργήσαμε με μεγάλη υπευθυνότητα εκπαιδευτικό υλικό για την παροχή βασικών γνώσεων ναυαγοσωστικής, αλλά και εξειδίκευσης επαγγελματία ναυαγοσώστη κολυμβητικών δεξαμενών και παραλιών, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε εκπαιδευόμενου.

Σκοπός της ίδρυσης της Ακαδημίας Ναυαγοσωστικής της GEP είναι η διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου υγείας και ασφάλειας σε κάθε κολυμβητική εγκατάσταση, μέσω της άρτιας κι ολοκληρωμένης εκπαίδευσης των ατόμων αλλά και της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών κι εξοπλισμού για την πρόληψη και μείωση ατυχημάτων.

shutterstock 411387001

Δείτε αναλυτικά τις εκπαιδεύσεις μας

Δείτε αναλυτικά τις υπηρεσίες μας

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Εγγραφής

για τις εκπαιδεύσεις της GLA

•4 έγχρωμες φωτογραφίες
•Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου
•Πιστοποιητικά Υγείας ή Βεβαιώσεις ψυχιάτρου, δερματολόγου, καρδιολόγου και παθολόγου ή Ιατρού γενικής ιατρικής ή ιατρικής εργασίας, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία

Για περισσότερες πληροφορίες για τις εκπαιδεύσεις και τις υπηρεσίες της GLA, επικοινωνήστε μαζί μας στο +30 211 188 2838

Share :