Gap analysis1
GAP AnalysisΓιατί είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο ολιστικής προσέγγισης υγείας και ασφάλειας για κάθε εργαζόμενο, και για κάθε επιχείρηση!

Σκοπός της GAP Analysis (έκθεση εντοπισμού ελλείψεων) είναι η αποτελεσματική αποτύπωση όλων των πιθανών κινδύνων και ελλείψεων που έχουν σχέση με την λειτουργία των κτιριακών δομών μιας επιχειρήσεις και αφορούν την ασφάλεια των ανθρώπων της, προς αποφυγή πάσης φύσεως επικίνδυνων καταστάσεων.

Ειδικότερα, πρόκειται για έναν εξειδικευμένο έλεγχο τόσο σε θέματα υγείας και ασφάλειας όσο και σε θέματα πυρασφάλειας φύλαξης εγκαταστάσεων, λειτουργίας και συντήρησης καθώς και ύπαρξης διαδικασιών ελέγχου και λειτουργίας, ώστε αφενός να προσδιοριστούν οι υφιστάμενοι  κίνδυνοι και αφετέρου να υπάρξει έδαφος για σχεδιασμό νέων διαδικασιών και λήψη συγκεκριμένων μέτρων.

Η Μέθοδος εκπόνησης της έκθεσης αποτελείτε από 3 πολύ βασικά στάδια:

Στάδιο 1ο: Αρχική συνάντηση με τους υπευθύνους της εγκατάστασης με σκοπό τη χαρτογράφηση και τον προσδιορισμό των αναγκών και ειδικών απαιτήσεων που πιθανόν υπάρχουν (όπως πχ θέματα που αφορούν κινδύνους από τρομοκρατικές ενέργειες).

Στάδιο 2ο: Αρχικός έλεγχος και αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης μέσω περιήγησης στους χώρους και επικοινωνία με τους υπευθύνους, ώστε να συγκεντρωθούν πληροφορίες.

Στάδιο 3ο:  Σχεδιάζονται ειδικά ερωτηματολόγια συλλογής στοιχείων και υλοποιείται πλάνο ελέγχων και συλλογή στοιχείων.

Η ομάδα εργασίας, αφού ολοκληρώσει με επιτυχία τα 3 παραπάνω στάδια, αναλύει και αξιολογεί τα ευρήματα συνυπολογίζοντας αθροιστικά και συνδυαστικά τους κινδύνους και τις επιπτώσεις τους.  Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στην τελική έκθεση που συντάσσεται από την ομάδα, που εκτός της καταγραφής των ελλείψεων  κάνουν και συγκεκριμένες προτάσεις βελτιστοποίησης.

Συμπερασματικά, η GAP Analysis ή αλλιώς έκθεση εντοπισμού ελλείψεων καθώς ενσωματώνει διαφορετικά πεδία ελέγχου, αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο ολιστικής προσέγγισης των θεμάτων που αφορούν την υγεία και ασφάλειας των εργαζομένων αλλά και τρίτων, σε κάθε εγκατάσταση στην οποία εφαρμόζεται.

Share :