Τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας  Τροφίμων είναι προσανατολισμένα στον έλεγχο των συνολικών συνθηκών που επικρατούν σε μία επιχείρηση  τροφίμων ανάλογα με τη μέθοδο παραγωγής που αυτή εφαρμόζει από την παραλαβή πρώτων υλών -επεξεργασία -αποθήκευση και  διανομή των τελικών προϊόντων στον καταναλωτή. Βασικός τους στόχος είναι η αναγνώριση των κινδύνων με σκοπό τη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης τους στο τρόφιμο και συμβάλουν  καθοριστικά στη διοίκηση  της κάθε εταιρείας.

Η ανάπτυξη τους απαιτεί έμπειρο προσωπικό που διαθέτει:

  • Άρτια επιστημονική γνώση
  • Εμπειρία από τις συνθήκες στις ελληνικές επιχειρήσεις
  • Πλήρη γνώση της νομοθεσίας που αφορούν τα τρόφιμα και τις συνθήκες υγιεινής των εγκαταστάσεων

H GEP διαθέτοντας πολύχρονη εμπειρία στα Συστήματα Διαχείρισης & Ασφάλειας Τροφίμων και αξιοποιώντας συνεργάτες από ευρύ επιστημονικό φάσμα όπως τεχνολόγους τροφίμων, τεχνολόγους γεωπόνους, υγιεινολόγους, χημικούς, χημικούς μηχανικούς ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ και ΣΥΝΤΗΡΕΙ τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων που περιγράφονται στις υπηρεσίες της.

HACCP CODEX ALIMENTARIUS

Η GEP, αναπτύσσει Σύστημα Διαχείρισης για την Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων HACCP σύμφωνα με τις Αρχές του Codex Alimentarius, πράγμα το οποίο θεωρείται πλέον υποχρεωτικό από τη νομοθεσία.

ISO 22000:2018

Η GEP, αναλαμβάνει το σχεδιασμό, την υλοποίηση και παρακολούθηση ενός Συστήματος Διαχείρισης ISO 22000:2018 (διεθνές πρότυπο για την ασφάλεια τροφίμων) για την διαχείριση και παραγωγή ασφαλών προϊόντων.

IFS FOOD STANDARD

Η Βασική έκδοση του IFS έχει αναπτυχθεί με πλήρη και ενεργό συμμετοχή των φορέων πιστοποίησης και αφορά λιανοπωλητές, βιομηχανίες τροφίμων και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εστίασης από όλο τον κόσμο.

BRC GLOBAL STANDARD

Ο Βρετανικός Οργανισμός Λιανεμπορίου (BRC) έχει εκδώσει ένα Τεχνικό Πρότυπο (BRC Food) για τις επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private label), προϊόντα προς εξαγωγή και προϊόντα που απευθύνονται σε Super Markets.

FSSC 22000

Το FSSC 22000 δημιουργήθηκε από το μη κερδοσκοπικό οργανισμό FSSC (Food System Safety Certification) και αποτελεί ένα σχήμα πιστοποίησης με βασικά στοιχεία το ISO 22000:2018 και το PAS 220:2008.

KOSHER – HALAL

Η GEP προετοιμάζει τις επιχειρήσεις, οι οποίες επιθυμούν να πιστοποιήσουν τα προϊόντα τους με Kosher ή Halal, έτσι ώστε να είναι αποδεκτά σε ένα ευρύ κοινό που ακολουθεί τους συγκεκριμένους κανόνες διατροφής.

Share :