Online Booking

Health & Safety Leadership - Κωδικός:221118

Πληροφορίες Κράτησης

€280.00

Συναινώ με την αποθήκευση των δεδομένων μου σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου


Health & Safety Leadership – Κωδικός:221118

Νοέμβριος 22, 2018 09:00 - 17:00

Είναι γεγονός ότι η αποτελεσματική διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ιδιαίτερα όταν περιλαμβάνει την εμπλοκή της ανώτερης και της ανώτατης διοίκησης, δημιουργεί προστιθέμενη αξία και παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αυτή την κατεύθυνση.

 

H GEP μέσα από ένα βιωματικό και συμμετοχικό τρόπο μάθησης, έχει διαμορφώσει ένα νέο διαδραστικό workshop που σκοπό έχει να αναδείξει τη σημασία της πρόληψης και αξιολόγησης κινδύνων στον χώρο εργασίας για την καλύτερη δυνατή διαχείριση της ασφάλειας μέσα από τη συμμετοχή όλων. Πρόκειται για το μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, Ηγεσία στην Υγεία & Ασφάλεια, στην Ελλάδα και θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου  στις εγκαταστάσεις της GEP.

 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Σε στελέχη εταιρειών κάθε τομέα, που είναι επιφορτισμένα με την ευθύνη της ασφάλειας στο χώρο εργασίας και επίσης σε κάθε στέλεχος που έχει την ευθύνη ομάδας, σε προϊσταμένους και διευθυντές τμημάτων.

 

ΣΚΟΠΟΣ:

Να αναδείξει τη σημασία της πρόληψης και της αξιολόγησης κινδύνων στο χώρο εργασίας για την καλύτερη δυνατή διαχείριση της ασφάλειας και τα οφέλη για την επιχείρηση και τους εργαζόμενους.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:

 • Εισαγωγή: ελληνικές επιχειρήσεις και κουλτούρα ασφάλειας της εργασίας.
 • Εργατικά ατυχήματα και συνέπειες: η σημασία της πρόληψης.
 • Αιτίες ατυχημάτων και συμπεριφορά στον χώρο εργασίας.
 • Μεθοδολογία διερεύνησης συμβάντων.
 • Η συμβολή της Αξιολόγησης Κινδύνου στη Διαχείριση Ασφάλειας.
 • Εργαλεία για την αποτελεσματική οργάνωση και Διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας στο χώρο εργασίας.
 • Εργαλεία επικοινωνίας σε θέματα Ασφάλειας της εργασίας.
 • Ο ρόλος των Προϊσταμένων στην προαγωγή της Ασφάλειας στην εργασία.
 • Χτίσιμο κουλτούρας Ασφάλειας στην Εργασία.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

 • Ο έμπειρος Εκπαιδευτής και Σύμβουλος σε θέματα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών Μάνος Παυλάκης
 • Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός με πολυετή εμπειρία σε θέματα ασφάλειας στο χώρο εργασίας Κασσιανή Θωμαίδου

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 8 εκπαιδευτικές ώρες (1 ημέρα)

 

ΚΟΣΤΟΣ: 280€+ΦΠΑ

To σεμινάριο μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, ΛΑΕΚ 0.24.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Για περισσότερες πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής & εκπτώσεις, επικοινωνήστε μαζί μας:

Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνουν δεκτές μέχρι την Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018.

 

ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

 

ΜΑΝΟΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ

Ο Μάνος Παυλάκης είναι Εκπαιδευτής και Σύμβουλος σε θέματα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών. Έχει πάνω από 15 χρόνια εμπειρία στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων για οργανισμούς στον ιδιωτικό, τον δημόσιο και τον τρίτο τομέα και στη συγγραφή εκπαιδευτικών υλικών με θέματα Ηγεσίας, Επικοινωνίας, Συνεργασίας, Δυναμικής Ομάδας, Coaching κ.ά. Επίσης, έχει πάνω από 10.000 ώρες διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση στελεχών με ειδίκευση σε αντίστοιχα θέματα και πάνω από 2.000 ώρες σε προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών.

Οι σπουδές του σε διάφορα θεματικά πεδία (Φιλολογία, Ευρωπαϊκός Πολιτισμός, Πολιτικές Επιστήμες, Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Coaching) έχουν συμβάλει, ώστε να αλληλεπιδρά με επιτυχία σε διαφορετικά περιβάλλοντα και να βοηθάει εργαζόμενους να ανακαλύπτουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Ο Μάνος έχει συμμετάσχει σε διάφορα ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα σε θέματα σχετικά με την εκπαίδευση και την κατάρτιση και είναι ο δημιουργός του εκπαιδευτικού υλικού για το πρόγραμμα ‘Youreca’, το οποίο έλαβε Βραβείο Ποιότητας και Αριστείας της Unesco (βραβεύτηκαν 15 projects σε σύνολο 1.532 παγκοσμίως). Τέλος, έχει διακριθεί για την κοινωνική του δράση, λαμβάνοντας, ως Πρόεδρος του ΜΚΟ Youthnet Hellas, το Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2013, συμμετέχει σε δράσεις Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και συχνά σε εθελοντική βάση προσφέρει υποστήριξη επιπέδου Coaching και Mentoring σε άτομα και οργανώσεις που έχουν ανάγκη.

ΚΑΣΣΙΑΝΗ  ΘΩΜΑΙΔΟΥ

Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός με μεταπτυχιακό στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Από το 2004 συνεργάζεται με τη GEP και έχει σημαντική εμπειρία στον τομέα της Εργασιακής Υγείας και Ασφάλειας. Κατά την ενασχόλησή της με τον Τομέα Υγείας και Ασφάλειας Εγασίας έχει εκπονήσει πλήθος Εκτιμήσεων Επαγγελματικού Κινδύνου για όλους τους κλάδους των επιχειρήσεων, έχει συμμετάσχει σε σχεδιασμό και εφαρμογή συστημάτων Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας καθώς και εφαρμογή προγραμμάτων Βελτίωσης της Κουλτούρας Υ&Α στην επιχείρηση (ΒΒS – Behavioral Based Safety).

Διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία ως εκπαιδεύτρια σε σεμινάρια Υγιεινής και Ασφάλειας σε πλήθος ελληνικών επιχειρήσεων καθώς επίσης έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση εκπαιδευτικού σχεδιασμού για πλήθος ενδοεπιχειρησιακών και ανοικτών Σεμιναρίων.

Από το 2008 συντονίζει τον τομέα Εκπαιδεύσεων και Μετρήσεων της GEP.

Share :
WordPress Lightbox Plugin