Συμπληρώστε το e-mail σας για να κατεβάσετε ΔΩΡΕΑΝ τον πλήρη οδηγό Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας της GEP  Online Booking

  ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE (ESG)

  Πληροφορίες Κράτησης

  Σε ποιους απευθύνεται Σε στελέχη επιχειρήσεων αναζητούν γνώσεις και εργαλεία για να μπορούν να ενσωματώνουν αποτελεσματικά κριτήρια ESG στη στρατηγική, τη διαχείριση κινδύνων και την εταιρική διακυβέρνηση.

  €450.00

  Συναινώ με την αποθήκευση των δεδομένων μου σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου


  ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE (ESG)

  28 Σεπτεμβρίου, 2022 10:00 - 16:00

  Σε ποιους απευθύνεται

  Σε στελέχη επιχειρήσεων αναζητούν γνώσεις και εργαλεία για να μπορούν να ενσωματώνουν αποτελεσματικά κριτήρια ESG στη στρατηγική, τη διαχείριση κινδύνων και την εταιρική διακυβέρνηση.

  Σκοπός

  Η υιοθέτηση κριτηρίων ESG αποτελεί μία ολοκληρωμένη επιχειρηματική προσέγγιση στόχος της οποίας είναι η υψηλή οικονομική επίδοση σε συνδυασμό με τη δημιουργία αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος. Με αυτό τον τρόπο, οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τις νέες προτεραιότητες και υποχρεώσεις που θέτουν τα τραπεζικά ιδρύματα, οι επενδυτές, οι εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές, και η κοινωνία, και ταυτόχρονα εξασφαλίζουν νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για την προσαρμογή τους σε βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα. Το  σεμινάριο καλύπτει θεματολογίες, όπως εισαγωγή, ορισμοί και θεωρία στις έννοιες του ESG, στρατηγικές ESG και βιώσιμης ανάπτυξης για επιχειρήσεις, πρότυπα και κατευθυντήριες οδηγίες, κανονιστικό πλαίσιο, ανάπτυξη απολογισμών ESG και βιώσιμα χρηματοοικονομικά και επενδυτικά προϊόντα.

  Ενότητες Σεμιναρίου

  • Εισαγωγή στο ESG και τη βιωσιμότητα
  • Ορισμοί και Ορολογίες
  • Παγκόσμιες προκλήσεις βιωσιμότητας

  α) Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

  β) Η Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα

  • Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το Πλαίσιο Βιώσιμης Χρηματοδότησης της ΕΕ

  α) Η Ταξινομία της ΕΕ (EU Taxonomy)

  β) Ο Κανονισμός της ΕΕ περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (SFDR)

  γ) Η Οδηγία της ΕΕ για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες (CSRD)

  • Η περίπτωση της Ελλάδας (ESG/Βιωσιμότητα για εταιρείες/ΜΜΕ):

  α) Κανονισμός Εταιρικής Διακυβέρνησης

  β) Η Οδηγία της ΕΕ για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών (NFRD)

  • ESG και πλαίσια βιωσιμότητας για εταιρείες και ΜΜΕ:

  α) Global Reporting Initiative (GRI)

  β) Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact)

  • Πλαίσια ESG και βιωσιμότητας για συμμετέχοντες στη χρηματοπιστωτική αγορά:

  α) Οι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής (Principles for Responsible Banking-PRB)

  β)Οι Αρχές Υπεύθυνης Επένδυσης (Principles for Responsible Investment-PRI)

  • Κίνδυνοι και ευκαιρίες ESG για εταιρείες και ΜΜΕ και η Μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και κυκλική οικονομία (προς μια οικονομία με μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου)
  • Το ταξίδι αειφορίας για τις εταιρείες
  • Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης (σκοπός, αξιολόγηση ουσιαστικότητας, σχέδιο δράσης, παρακολούθηση, βασικοί δείκτες απόδοσης)
  • Ενδιαφερόμενα Μέρη (Stakeholders): Προσδιορισμός, Προτεραιοποίηση, Ανιστοίχιση και Διαβούλευση
  • Πρακτικός Οδικός Χάρτης για τη Σύνταξη Έκθεσης Bιωσιμότητας (ESG/Sustainability Report).
  • Βιώσιμα χρηματοοικονομικά προϊόντα (πράσινα ομόλογα, δάνεια που συνδέονται με τη βιωσιμότητα)
  • GEP και ESG/Bιωσιμότητα (Στρατηγική & Έκθεση).

  Τρόποι εκπαίδευσης

  • Δια ζώσης εκπαίδευση, με διάρκεια 6 εκπαιδευτικές ώρες, 28/9, 10:00-16:00.

  Βεβαίωση

  • Μετά από επιτυχή συμμετοχή, δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης, μαζί με ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό

  Κόστος

  • Δια ζώσης εκπαίδευση: 450 ευρώ

  Το σεμινάριο μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ. Για περισσότερες από 10 συμμετοχές προσφέρεται έκπτωση 10%.

  Share :
  WordPress Lightbox Plugin