Online Booking

Ολιστική Διαχείριση της Ασφάλειας στην Εργασία: Εργαλεία μέτρησης και διαχείρισης κουλτούρας ασφάλειας, Ανθρώπινος παράγοντας και Συμπεριφορά

Πληροφορίες Κράτησης

€220.00

Συναινώ με την αποθήκευση των δεδομένων μου σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου


Ολιστική Διαχείριση της Ασφάλειας στην Εργασία: Εργαλεία μέτρησης και διαχείρισης κουλτούρας ασφάλειας, Ανθρώπινος παράγοντας και Συμπεριφορά

Μάιος 09, 2019 09:00 - 17:00

H GEP σε συνεργασία με την HELLAS EAP έχει διαμορφώσει ένα διαδραστικό workshop που σκοπό έχει να εμβαθύνει στις έννοιες της Κουλτούρας Ασφάλειας και Ψυχολογικής Ασφάλειας, δίνοντας την ολιστική διάσταση του ανθρώπου – εργαζόμενου και να παρουσιάσει κατάλληλα εργαλεία για την ενίσχυση των εμπλεκομένων προς την καλύτερη δυνατή ολιστική διαχείριση της ασφάλειας.

 

Η κουλτούρα Υγείας και Ασφάλειας κάθε εταιρίας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την συμπεριφορά που θα αναπτύξει και θα τηρήσει στον εργασιακό του βίο ένας εργαζόμενος. Ο ρόλος των συμπεριφοριστικών επιστημών στην καλλιέργεια της κουλτούρας ασφάλειας είναι καθοριστικός. Η αποτύπωση του κλίματος ασφάλειας ως ένδειξη της κουλτούρας ασφάλειας καθώς και η μέτρηση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων σε μια εταιρία αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση και οδηγεί σε στοχευμένες δράσεις για τη βελτίωση της απόδοσής της συνολικά. Η κατάλληλη και αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων από την ανώτερη και ανώτατη Διοίκηση θα παρέχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε κάθε εταιρία που επιλέγει να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.

 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Σε στελέχη εταιριών που έχουν την ευθύνη της ασφάλειας στο χώρο εργασίας, στελέχη που έχουν την ευθύνη διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας, καθώς και επικεφαλής ομάδων-προϊσταμένους και διευθυντές τμημάτων.

 

ΣΚΟΠΟΣ:

Να εμβαθύνει στις έννοιες της Κουλτούρας Ασφάλειας και Ψυχολογικής Ασφάλειας στον εργασιακό χώρο, καθώς και να παρουσιάσει την βασισμένη στη συμπεριφορά ασφάλεια και το ρόλο των συμπεριφοριστικών επιστημών στην καλλιέργεια αυτής. Να αναδείξει τα σημαντικά και αναγνωρισμένα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη και προώθηση των παραπάνω, καθοδηγώντας τους συμμετέχοντες προς την κατανόηση των εργαζομένων τους και ενισχύοντας την ουσιαστική συμβολή τους στην καλλιέργεια της κουλτούρας ασφάλειας.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:

 • Εισαγωγή στις έννοιες Safety Culture, Safety Climate & Ψυχολογική Ασφάλεια (Psychological Safety) στον εργασιακό χώρο
 • Ανάλυση των επιπέδων Κουλτούρας Ασφάλειας, μέτρηση αυτής με το εργαλείο NOSACQ-50 και προτάσεις για τη βελτίωσή της
 • Ορισμός Behavior-Based Safety (BBS)
 • BBS και εργαλεία παρατήρησης συμπεριφοράς
 • Ο ρόλος των Συμπεριφοριστικών Επιστημών στην καλλιέργεια Κουλτούρας Ασφάλειας στον εργασιακό χώρο
 • Παρουσίαση του ψυχομετρικού εργαλείου μέτρησης των ψυχοκοινωνικών κινδύνων και των επιπτώσεων τους στον εργασιακό χώρο Psychosocial Risks & Impacts in the Workplace Assessment – PRIWA
 • Καθοδήγηση και κατευθύνσεις προς τους συμμετέχοντες, στοχεύοντας στην ενίσχυση της:
  • o συμβολής τους για την καλλιέργεια της αντίληψης και κατανόησης των εργαζομένων τους, όσον αφορά στους κινδύνους στον εργασιακό χώρο
  • o προσωπικής υπευθυνότητας και δέσμευσης των εργαζομένων, όσον αφορά στην τήρηση της ασφαλούς συμπεριφοράς και κατ’ επέκταση την καλλιέργεια της Κουλτούρας Ασφάλειας μέσα στην εργασία

 

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ:

Εύη Σγούρου διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός και πιστοποιημένη Σύμβουλος για την Ασφαλή Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ ADR/RID)  με πολυετή εμπειρία στην εκπόνηση έργων για την ασφάλεια στην εργασία σε επιχειρήσεις διαφόρων δραστηριοτήτων.

Κασσιανή Θωμαίδου Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός με πολυετή εμπειρία σε θέματα ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Εβίνα Ηλιοπούλου αδειούχος ψυχολόγος, ειδικευόμενη ψυχοθεραπεύτρια στο μοντέλο της συστημικής προσέγγισης, πιστοποιημένη στους τομείς Διαμεσολάβησης στον Εργασιακό Χώρο και στη Διαχείριση Κρίσεων και Τραυματικών Γεγονότων στον Εργασιακό Χώρο

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 8 εκπαιδευτικές ώρες (1 ημέρα) 9:00-17:00

 

ΚΟΣΤΟΣ: 220€ + ΦΠΑ

To σεμινάριο μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, ΛΑΕΚ 0.24.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Για περισσότερες πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής, επικοινωνήστε μαζί μας:

Δίνεται Βεβαίωση παρακολούθησης με το πέρας του σεμιναρίου.

 

ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΩΝ

Κασσιανή Θωμαϊδου

Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός με μεταπτυχιακό στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Από το 2004 συνεργάζεται με τη GEP και έχει σημαντική εμπειρία στον τομέα της Εργασιακής Υγείας και Ασφάλειας. Κατά την ενασχόλησή της με τον Τομέα Υγείας και Ασφάλειας Εγασίας έχει εκπονήσει πλήθος Εκτιμήσεων Επαγγελματικού Κινδύνου για όλους τους κλάδους των επιχειρήσεων, έχει συμμετάσχει σε σχεδιασμό και εφαρμογή συστημάτων Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας καθώς και εφαρμογή προγραμμάτων Βελτίωσης της Κουλτούρας Υ&Α στην επιχείρηση (ΒΒS – Behavioral Based Safety).

Διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία ως εκπαιδεύτρια σε σεμινάρια Υγιεινής και Ασφάλειας σε πλήθος ελληνικών επιχειρήσεων καθώς επίσης έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση εκπαιδευτικού σχεδιασμού για πλήθος ενδοεπιχειρησιακών και ανοικτών Σεμιναρίων.

Από το 2008 συντονίζει τον τομέα Εκπαιδεύσεων και Μετρήσεων της GEP.

 

Εύη Σγούρου

Η Εύη Σγούρου είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός και πιστοποιημένη Σύμβουλος για την Ασφαλή Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ ADR/RID). Συνεργάζεται με τη GEP από το

2004 και ως Σύμβουλος Ασφάλειας έχει εκπονήσει πλήθος έργων που σχετίζονται με την εκτίμηση επαγγελματικών κινδύνων και την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας σε εταιρίες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις ποικίλων δραστηριοτήτων. Έχει εξειδικευθεί σε ειδικά έργα Επαγγελματικής Ασφάλειας και συντονίζει το ομώνυμο τμήμα της GEP, εκπονώντας Μελέτες Ασφάλειας για Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης (Seveso), Έγγραφα Προστασίας από Εκρήξεις-Μελέτες ΑΤΕΧ, Προγράμματα για την βελτίωση της κουλτούρας ασφάλειας επιχειρήσεων (behavior based safety) καθώς και έρευνες κουλτούρας ασφάλειας (safety culture survey).

 

Εβίνα Ηλιοπούλου

Η Εβίνα Ηλιοπούλου είναι αδειούχος ψυχολόγος, ειδικευόμενη ψυχοθεραπεύτρια στο μοντέλο της συστημικής προσέγγισης, πιστοποιημένη στους τομείς Διαμεσολάβησης στον Εργασιακό Χώρο και στη Διαχείριση Κρίσεων και Τραυματικών Γεγονότων στον Εργασιακό Χώρο.

Είναι ιδρυτικό μέλος και μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Παραρτήματος του Διεθνούς Συλλόγου Employee Assistance Programs (EAPA) και εταίρος του Ελληνικού Κέντρου Εργασιακής Διαμεσολάβησης (ΕλλΚΕΔ) .

Η επαγγελματική της δραστηριότητα τα τελευταία 15 χρόνια επικεντρώνεται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού / Employee Assistance Programs – EAP ως Senior Account Manager της Hellas EAΡ Ltd. Στο πλαίσιο αυτών, συνεργάζεται με το HR εταιριών, παρέχοντας Management Consultation σε θέματα διαχείρισης του ανθρώπινου παράγοντα, συμμετέχει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στο συντονισμό και την υλοποίηση εξειδικευμένων παρεμβάσεων σε κρίσιμα τραυματικά γεγονότα και περιπτώσεις διαχείρισης υψηλού ρίσκου εντός και εκτός εργασιακού χώρου, πραγματοποιεί ομάδες συμβουλευτικής στον εργασιακό χώρο και ατομική και οικογενειακή συμβουλευτική.

Τέλος, έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε συνέδρια- ημερίδες, με αντικείμενο την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας στον εργασιακό χώρο και την προώθηση των ΕΑΡ στην Ελλάδα.

Share :
WordPress Lightbox Plugin