Εικόνα4
2ο Lockdown_Διευκρινίσεις

Σε συνέχεια των αποφάσεων της κυβέρνησης για την εφαρμογή του 2ου lock down από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020, δημοσιεύτηκε στις 6 Νοεμβρίου η σχετική ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 (ΦΕΚ 4899 Β).

Σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των ιδιωτικών επιχειρήσεων που παραμένουν σε λειτουργία προβλέπονται τα εξής:

  • Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
  • Υποχρεωτική προστασία εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό.
  • Υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων, ανεξαρτήτως εάν αφορά ευάλωτη/αυξημένου κινδύνου ομάδα.
  • Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν ραντεβού.
  • Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.
  • Διενέργεια συναντήσεων εργασίας τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων.
Share :