Μήνας: Ιανουάριος 2022

HS Advisory | PAT Testing – Έλεγχος ηλεκτρικών συσκευών

HS Advisory | PAT Testing – Έλεγχος ηλεκτρικών συσκευών
28|01|2022

Στις 26/2/2014 εκδόθηκε η οδηγία 2014/35/ΕΕ, της Ευρωπαϊκής ένωσης για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης. Ωστόσο πέραν των προδιαγραφών αυτών, σοβαρό ζήτημα αποτελεί η ανάγκη να διαπιστωθεί αν ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για επαγγελματικούς αλλά και οικιακούς λόγους, παραμένει ασφαλής σε όλη την διάρκεια της χρήσης του και της ζωής του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

#WeCare | Έκτακτα μέτρα κατά της διασποράς Covid19 με ισχύ έως 24.01.22

#WeCare | Έκτακτα μέτρα κατά της διασποράς Covid19 με ισχύ έως 24.01.22
17|01|2022

Από σήμερα 17/01/2022 στις 06:00 έως τη Δευτέρα 24/01/2022 στις 06:00, έχει ισχύ η νέα ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 2158 σχετικά με τα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας». Η ΚΥΑ αντικαθιστά την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 746, με τα μέτρα να παραμένουν σε γενικές γραμμές χωρίς ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις ιδίως για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

#WeCare | Διαχείριση Ευρημάτων από Self Test

#WeCare | Διαχείριση Ευρημάτων από Self Test
11|01|2022

Διαχείριση ευρημάτων από self test
Τα self-test αποτελούν μια μέθοδο αυτοδιάγνωσης, που αξιοποιείται μεταξύ άλλων από τη εργασιακή αλλά και μαθητική κοινότητα, στο πλαίσιο ειδικά της επιστροφής από τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

#WeCare | Νέα δεδομένα για τα τεστ και τις βεβαιώσεις νόσησης

#WeCare | Νέα δεδομένα για τα τεστ και τις βεβαιώσεις νόσησης
10|01|2022

Νέα δεδομένα για τα τεστ και τις βεβαιώσεις νόσησης
Δημοσιεύθηκαν οι νέες ΚΥΑ, στις οποίες περιγράφονται τα νέα δεδομένα για την έκδοση πιστοποιητικού νόσησης σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους, ενώ επίσης καθορίζονται τα ανώτατα όρια τιμών χρέωσης παροχής αγαθών και υπηρεσιών που συνέχονται με την ανίχνευση του κορωνοϊού COVID-19.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
WordPress Lightbox Plugin