οδηγός μέτρων επιχειρήσεων 2nd edition
Οδηγός μέτρων επιχειρήσεων για τη διαχείριση της πανδημίας

Η 2η περίοδος της εφαρμογής μέτρων απαγόρευσης ή αναστολής λειτουργίας τομέων οικονομικής δραστηριότητας, λόγω της τρέχουσας πανδημίας COVID-19, βαίνει σταδιακά στο τέλος της και οι επιχειρήσεις οφείλουν να λάβουν όλα τα μέτρα για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και του κοινωνικού συνόλου, στα πλαίσια διασφάλισης συγχρόνως της απρόσκοπτης λειτουργίας τους.

Η Πολιτεία και οι εμπλεκόμενοι αρμόδιοι φορείς (Υπ. Υγείας, Υπ. Εργασίας, Υπ. Ανάπτυξης) σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ εκδίδουν ή αναθεωρούν καθημερινά οδηγίες υποχρεωτικής εφαρμογής και συστάσεις για την λειτουργία των επιχειρήσεων με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται, με αποτέλεσμα σήμερα να έχει διαμορφωθεί ένα αρκετά δαιδαλώδες πλαίσιο που δεν είναι εύκολο για οποιαδήποτε επιχείρηση να το αναλύσει και να το εφαρμόσει στην πράξη.

Η GEP από την αρχή της εμφάνισης του COVID-19 στη χώρα μας στέκεται δίπλα σας παρέχοντας την απαραίτητη ενημέρωση για την αντιμετώπιση του κινδύνου αυτού. Στα πλαίσια αυτά συγκεντρώνει όλα τα ισχύοντα μέτρα σε έναν χρηστικό Οδηγό μέτρων επιχειρήσεων που κωδικοποιεί όλες τις υποχρεώσεις, συστάσεις και οδηγίες προκειμένου σας βοηθήσει στην εφαρμογή των μέτρων στην εγκατάστασή σας.

Η GEP μπορεί να τοποθετηθεί συμβουλευτικά δίπλα σας είτε να αναλάβει την εξειδίκευση και υλοποίηση τεχνικών λύσεων και καλών πρακτικών για την εταιρία σας.

Μείνετε συντονισμένοι για τις επόμενες ενημερώσεις σχετικά με τις #wecare δράσεις μας για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Share :