10 Οκτωβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας

Μοιράσου το πρόβλημα σου!

Οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι μπορούν να εμφανιστούν σε κάθε χώρο εργασίας, μπορούν ωστόσο να αξιολογηθούν και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με τα Προγράμματα EAP–Employee Assistance Programs

Το άγχος αποτελεί το δεύτερο σημαντικότερο πρόβλημα υγείας που συνδέεται με την εργασία και το οποίο αναφέρεται συχνότερα από τους εργαζόμενους στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας (EUOSHA) το stress, μαζί με άλλους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, θεωρείται ότι ευθύνεται για περισσότερο από το ήμισυ του συνόλου των χαμένων εργατοημερών (50–60 %). Ένα προβληματικό ψυχοκοινωνικό περιβάλλον εργασίας μπορεί να έχει σημαντικές αρνητικές συνέπειες για την υγεία των εργαζομένων.

Share :