Όραμα – Αξίες – Αποστολή

Το όραμα, οι αξίες και η αποστολή της GEP, καθορίζουν τη λειτουργία της εταιρίας, υποστηρίζονται από τη διοίκηση και το σύνολο των εργαζομένων.  Συνοψίζονται στις παρακάτω σύντομες αρχές:

Όραμα

Το όραμα της διοίκησης και των εργαζομένων της GEP, είναι να γίνει η κουλτούρα της Υγείας και Ασφάλειας πυλώνας ευημερίας και βιώσιμης ανάπτυξης για κάθε Οργανισμό, για κάθε εργαζόμενο, για κάθε άνθρωπο.

Αξίες

Στη GEP προτεραιότητα είναι πάντα ο άνθρωπος. Το σύστημα των αξιών μας περιλαμβάνει την ταχύτητα, τη συνέπεια και την προώθηση λύσεων που βασίζονται στην επιστημονική γνώση, την τεκμηρίωση και την αποτελεσματική επικοινωνία.

Αποστολή 

Μέσω της αποστολής μας, ηγούμαστε της ελληνικής αγοράς Υγείας και Ασφάλειας, με μια ολιστική, επιστημονική και εξατομικευμένη προσέγγιση, προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι το εργασιακό περιβάλλον των πελατών μας προάγει την υψηλή αποδοτικότητα και παραγωγικότητα.

Share :