Όμιλος GEP

Με γνώμονα την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες τους, οι εταιρείες του ομίλου της GEP έχουν δημιουργήσει σημαντική θέση στην αγορά του τομέα τους.

Ο όμιλος της GEP περιλαμβάνει τις εταιρείες:

Η GEP είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας της εργασίας στην Ελλάδα.

Η Qualiment θυγατρική εταιρεία του ομίλου εταιρειών GEP ιδρύθηκε το 2008 και είναι εξειδικευμένη εταιρεία στην Υγιεινή και Ασφάλεια των τροφίμων.

H Nova Exypp θυγατρική εταιρεία του ομίλου εταιρειών GEP ιδρύθηκε το 2009, και είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία παροχής Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία.

Share :