Όμιλος GEP

Με γνώμονα την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες τους, οι εταιρείες του ομίλου της GEP έχουν δημιουργήσει σημαντική θέση στην αγορά του τομέα τους.

Ο όμιλος της GEP περιλαμβάνει τις εταιρείες:

GEP logo transparent

Η GEP είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας της εργασίας στην Ελλάδα.

H Nova Exypp θυγατρική εταιρεία του ομίλου εταιρειών GEP ιδρύθηκε το 2009, και είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία παροχής Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία.

pcs

Η PCS2 αποτελεί μέλος του ομίλου εταιρειών της GEP και δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής μελετών και σχεδίων ιδιωτικών υπηρεσιών ασφάλειας και cyber security, καλύπτοντας ένα μεγάλο εύρος αναγκών ασφάλειας για τους πελάτες της.

eurocore

H EUROCORE Consulting εδρεύει στις Βρυξέλλες και είναι ένα ισχυρά αναπτυσσόμενο μέλος του Ομίλου GEP. Παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και επαγγελματική τεχνική υποστήριξη σε οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου φορέα.

Η εταιρία εστιάζει στις συμμετοχές σε παγκόσμιες πρωτοβουλίες και δράσεις της Ευρωπαΐκής Ένωσης λειτουργώντας ανεξάρτητα είτε με τη σύμπραξη άλλων οργανισμών.

hswc

H HSW Consulting είναι μία νέα εταιρία του Ομίλου που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης. Στόχος της ίδρυσής της είναι το υποστηρικτικό έργο στις υπηρεσίες του Ομίλου καθώς και η εξέλιξη και ανάπτυξη του δικτύου πελατών και συνεργατών στην τοπική αγορά.

hellas eap

H Hellas EAP αποτελεί την ηγέτιδα εταιρεία παροχής των Employee Assistance Programs στην Ελλάδα με κύρια δραστηριότητα την παροχή στρατηγικών παρεμβάσεων για τη βελτίωση της παραγωγικότητας σε όλα τα επίπεδα ενός οργανισμού, την ενίσχυση της οργανωσιακής ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη μιας υγιούς και ασφαλούς εταιρικής κουλτούρας.

Share :