Υπηρεσίες Παρακολούθησης Νομοθεσίας Περιβάλλοντος

Η GEP προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβούλου για την αξιοποίηση ευκαιριών χρηματοδότησης οι οποίες εμπίπτουν στο αντικείμενο δραστηριότητας και στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Στόχος είναι η πλήρης υποστήριξη στους τομείς των επενδυτικών σχεδίων και των αναπτυξιακών μελετών.

Στο πλαίσιο αυτό, οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι οι εξής:

  • Εκπόνηση μελετών Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας.
  • Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών στα πλαίσια των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών στα πλαίσια του Επενδυτικού Νόμου.
  • Διοίκηση και Διαχείριση των Επενδυτικών Έργων.

Εκτίμηση κάθε επιχειρηματικής ιδέας και ασφαλής καθοδήγηση των επιχειρήσεων στην λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Share :