Υπηρεσίες Παρακολούθησης Νομοθεσίας Ασφάλειας

Η υπηρεσία παρακολούθησης της νομοθεσίας της GEP προσφέρεται με στόχο να καλύψει την ανάγκη παρακολούθησης των εξελίξεων στο δυναμικό και απαιτητικό περιβάλλον Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και ιδιαίτερα στο θεσμικό και νομικό τους επίπεδο.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία σχεδιάστηκε με στόχο να αποτελέσει εργαλείο για τις επιχειρήσεις που θέλουν να είναι σε απόλυτη συμμόρφωση με την νομοθεσία Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας, και να παίρνουν έγκυρη και έγκαιρη εξατομικευμένη πληροφόρηση για κάθε αλλαγή στη νομοθεσία, μέσα από περιοδικές εκθέσεις κι ενημερώσεις.

Η GEP ως συμβουλευτική εταιρεία Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας, απαντά στη μεγάλη αυτή πρόκληση για τις επιχειρήσεις όλων των κλάδων δραστηριότητας έχοντας ένα ειδικό τμήμα παρακολούθησης της σχετικής νομοθεσίας, το οποίο αποτελείται από στελέχη με πολυετή εμπειρία σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας.

Share :