Σε ποιους απευθύνεται

Σε όλους τους εργαζομένους που ασχολούνται με τον χειρισμό των τροφίμων, την παραλαβή, αποθήκευση και διανομή και σε εκείνους που επρόκειτο να εργασθούν στον συγκεκριμένο χώρο της επαγγελματικής κουζίνας, βιομηχανίας, supermarket.

Σκοπός

Να εργάζεσαι με ασφάλεια σε χώρους παραγωγής τροφίμων, τηρώντας τους κανόνες ατομικής υγιεινής και ορθής πρακτικής κατά την παραλαβή, αποθήκευση, χειρισμό και διανομή των τροφίμων.

Στόχοι

Να γνωρίσεις

 • Τις βασικές αρχές στην ασφάλεια τροφίμων
 • Τις κατηγορίες κινδύνων ασφάλειας τροφίμων
 • Πώς να αναγνωρίζεις τις πηγές επιμόλυνσης των τροφίμων
 • Τους σωστούς τρόπους χειρισμού των τροφίμων
 • Τις τροφικές δηλητηριάσεις και τους τρόπους αποφυγής εμφάνισης αυτών
 • Την ατομική υγεία και τους κανόνες ατομικής υγιεινής
 • Πώς να εφαρμόζεις τις οδηγίες για τον καθαρισμό και την απολύμανση
 • Πώς να εφαρμόζεις τις οδηγίες για την καταπολέμηση τρωκτικών εντόμων και άλλων επιβλαβών ζώων
 • Ποιες είναι οι νομικές και άλλες απαιτήσεις αναφορικά με την ασφάλεια των τροφίμων
 • Πώς να χειρίζεσαι τα τρόφιμα στα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας

Τρόποι εκπαίδευσης

 • παραδοσιακή εκπαίδευση στη GEP ACADEMY, με διάρκεια 8 ώρες

Πιστοποίηση

Μετά από επιτυχή συμμετοχή, δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης, μαζί με το εγχειρίδιο Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων.

Share :