Η υγειονομική επιθεώρηση εγκαταστάσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος από τους συνεργάτες της GEP, επισημαίνει τις απαιτήσεις που πρέπει να ισχύουν από τη νομοθεσία για την ορθή λειτουργία ενός καταστήματος τροφίμων και ποτών ή μιας βιομηχανία παραγωγής τροφίμων. Εστιάζει στην υφιστάμενη νέα νομοθεσία και διευκολύνει τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης στις αποφάσεις υγιεινής των εγκαταστάσεων.

Share :