Σε ποιους απευθύνεται

Εργαζόμενους σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών , τράπεζες, καταστήματα και γενικά σε εργαζόμενους όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας που εκτελούν εργασία γραφείου.

Σκοπός

Να εργάζεσαι με ασφαλή και άνετο τρόπο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, μειώνοντας την καταπόνηση και την πιθανότητα ατυχήματος.

Στόχοι

Να γνωρίσεις

  • Το νομοθετικό πλαίσιο υγείας και ασφάλειας στην εργασία
  • Ποιοι είναι οι παράγοντες διαμόρφωσης συνθηκών εργασίας
  • Πώς μπορείς να χειρίζεσαι τον ηλεκτρονικό σου υπολογιστή με ασφάλεια
  • Πώς μπορείς να προλάβεις τη μυοσκελετική και οφθαλμική καταπόνηση
  • Πώς να διαχειρίζεσαι τους ηλεκτρολογικούς κινδύνους σε χώρους γραφείων
  • Πώς να ερμηνεύεις τη σήμανση ασφάλειας
  • Πώς να συμπεριφέρεσαι με ασφάλεια στους χώρους εργασίας
  • Βασικά σημεία σε σχέση με πυρασφάλεια και εκκένωση χώρων εργασίας

 

Τρόποι εκπαίδευσης

  • παραδοσιακή εκπαίδευση στη GEP ACADEMY, με διάρκεια 5 ώρες

Πιστοποίηση

Μετά από επιτυχή συμμετοχή, δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης, μαζί με το εγχειρίδιο Πυρασφάλειας και Εκκένωσης Χώρων Εργασίας.

Share :