Τροφίμων & Ποτών

Η εφαρμογή Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (Υ&Α) στη βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών εστιάζει σε δύο σημεία.

Πρώτον, στην αντιμετώπιση των κινδύνων που προκύπτουν για τους ίδιους τους εργαζόμενους κατά την εκτέλεση των εργασιακών τους καθηκόντων. Δεύτερον (και εξίσου σημαντικό) στην Υ&Α του κοινού που πρόκειται να καταναλώσει τα αγαθά που παράγουν οι βιομηχανίες και οι βιοτεχνίες του κλάδου.

Είναι περισσότερο από προφανές ότι, η αυστηρή τήρηση των κανόνων αλλά και των προδιαγραφών επεξεργασίας και παραγωγής τροφίμων και ποτών, είναι κομβικής σημασίας και δεν μπορεί να προσεγγισθεί με έλλειψη γνώσης και εξειδίκευσης. Η GEP παρέχει πλήρεις υπηρεσίες και στις δύο περιπτώσεις, και μέσω της θυγατρικής εταιρείας Qualiment, εξειδικευμένης στην Υ&Α Τροφίμων.

Share :