Τεχνολογικών Προϊόντων

Η συνεχώς εξελισσόμενη βιομηχανία τεχνολογικών προϊόντων έφερε τις μεγάλες εταιρείες του κλάδου στη κορυφή παγκοσμίως και ταυτόγχρονα σε υψηλό  επίπεδο και τις απαιτήσεις τους ως προς την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (Υ&Α). Η χρήση εξειδικευμένων μέσων καθώς και η στελέχωση με νέους ανθρώπους, στελέχη και εργαζόμενους με υψηλή επιστημονική κατάρτιση, έχει αναδείξει ιδιαίτερες απαιτήσεις όχι μόνο σε θέματα της εργασίας, αλλά και σε αυτά που αφορούν στην Ευεξία (well-being) των εργαζομένων.

Τα χαρακτηριστικά της νέας γενιάς (millennials) και οι ανάγκες και οι απαιτήσεις τους, πρέπει να προσεγγισθούν με σεβασμό και προσοχή. Η GEP μέσω της  Hellas EAP παρέχει υπηρεσίες και προγράμματα υποστήριξης στοχεύοντας στο well-being των εργαζομένων που μετουσιώνεται σε γενικότερο όφελος για τον εταιρικό οργανισμό αλλά και την κοινωνία.

Share :