Σε ποιους απευθύνεται

Σε τμήματα Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, Δικηγόρους, Στελέχη & εργαζομένους Οικονομικής Διεύθυνσης, Οικονομολόγους, λογιστές, φοροτεχνικούς, επιθεωρητές εργασίας, εργασιακούς συμβούλους και γενικότερα σε στελέχη, υπαλλήλους και επαγγελματίες που ασχολούνται με ζητήματα εργατικού δικαίου, μισθοδοσίας κλπ.

Σκοπός

Να αναγνωρίζεις τις βασικές υποχρεώσεις των εργοδοτών στα ζητήματα της εργατικής νομοθεσίας μετά και από τις τελευταίες νομοθετικές εξελίξεις  και να επιλύεις προβλήματα που σχετίζονται με τη μισθοδοσία και τη διαχείριση θεμάτων εργατικού δικαίου, υποβολής εντύπων ΕΡΓΑΝΗ  κ.λ.π.

Στόχοι

Να γνωρίσεις

 • Τις διαφορές ανάμεσα στην αιτιώδη και αναιτιώδη καταγγελία
 • Ποιοι είναι οι Βάσιμοι λόγος Καταγγελίας και ποιος είναι ο Αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός και Κοινωνικός Χάρτης
 • Πώς γίνεται η αναστολή αποσβεστικών προθεσμιών Ν. 3198/55
 • Τη διαχείριση του Βιβλίου Αδειών (Κατάργηση του Βιβλίου και Ηλεκτρονική Αναγγελία)
 • Ποια είναι η ευθύνη του εργαζομένου κατά την εκτέλεση της εργασίας
 • Πώς γίνεται η πρόσβαση του εργαζομένου στο «ΕΡΓΑΝΗ»
 • Πώς να χειρίζεσαι τη μερική απασχόληση σε σχέση με το τεκμήριο
 • Ποια είναι τα Νέα Κατώτατα Όρια Μισθού-Ημερομισθίου
 • Πώς συμπληρώνονται τα Έντυπα Ε4 και Ε8
 • Τι συνιστά Υπερωρία-Υπερεργασία, πώς και τί δηλώνεται κάθε φορά

Τρόποι εκπαίδευσης

 • παραδοσιακή εκπαίδευση στη GEP ACADEMY, με διάρκεια 5 ώρες

Πιστοποίηση

Μετά από επιτυχή συμμετοχή, δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Share :