Σε ποιους απευθύνεται

Διοικητικά στελέχη ξενοδοχειακών ομίλων & μονάδων, υπευθύνους ασφάλειας & security σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στελέχη παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών ασφάλειας (in-house and outsourcing), μέλη διπλωματικών αποστολών.

Σκοπός

Να μπορείς να προφυλάξεις την επιχείρησή σου από μεγάλες οικονομικές απώλειες που προέρχονται από τη «Βιομηχανική Κατασκοπία».

Στόχοι

Να γνωρίσεις

  • Το Ιστορικό, τα κύρια σημεία, τις τάσεις  και τις εξελίξεις στη βιομηχανική κατασκοπείας
  • Τη “Χάρτα” των Κινδύνων
  • Τις διαφορές ανάμεσα σε Εγκληματία, Τρομοκράτη και Βιομηχανικού Κατασκόπου
  • Πώς να κάνεις την ανάλυση εμπιστευτικότητας και αθέμιτου ανταγωνισμού
  • Πώς να αναλύεις τα κύρια σημεία Εθνικού Κανονισμού Βιομηχανικής Ασφάλειας (ΕΚΒΑ) και τις Κατευθύνσεις και Βέλτιστες Πρακτικές
  • Τις διαφορές μεταξύ Υπευθύνου Ασφαλείας και “Αξιωματικού Εμπιστευτικότητας”

Τρόποι εκπαίδευσης

  • παραδοσιακή εκπαίδευση στη GEP ACADEMY, με διάρκεια 8 ώρες

Πιστοποίηση

Μετά από επιτυχή συμμετοχή, δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Share :