Το FSSC 22000 δημιουργήθηκε από το μη κερδοσκοπικό οργανισμό FSSC (Food System Safety Certification) και αποτελεί ένα σχήμα πιστοποίησης με βασικά στοιχεία το ISO 22000:2018 και το PAS 220:2008.

Σκοπός του FSSC 22000 είναι να καθορίσει συγκεκριμένες απαιτήσεις για τις βασικές συνθήκες και δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση κατάλληλου υγιεινού περιβάλλοντος, γνωστά ως προαπαιτούμενα (PRPs), τα οποία στο ISO 22000:2018 αναφέρονται ως μέτρα προς αξιολόγηση. Χρησιμοποιεί μια προσέγγιση των Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας των τροφίμων, σύμφωνα με το ISO 22000 για τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης και ISO τεχνικά πρότυπα ή δημοσίως διαθέσιμες προδιαγραφές (PAS) για προαπαιτούμενες απαιτήσεις του προγράμματος. Το FSSC σύστημα σχεδιάστηκε για να παράσχει στις επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων με βάση το πρότυπο ISO πιστοποίηση του ΣΔΑΤ που αναγνωρίζεται από την Παγκόσμια Πρωτοβουλία για την Ασφάλεια των Τροφίμων (GFSI). Αναγνώριση από GFSI παρέχει παγκόσμια αναγνώριση και αποδοχή από τους κατασκευαστές τροφίμων και τους λιανοπωλητές. Το σύστημα FSSC 22000 ενσωματώνεται αρμονικά με άλλα συστήματα διαχείρισης όπως το ISO 9001 και ISO 14001.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το FSSC 22000 απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις της αλυσίδας των τροφίμων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, επεξεργασία ή/και τυποποίηση των τροφίμων, πλην της πρωτογενούς παραγωγής, και αποτελεί πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις που λόγω των εξαγωγικών τους δραστηριοτήτων επιθυμούν να πιστοποιηθούν με ένα σχήμα αποδεκτό από κορυφαίες εταιρείες τροφίμων σε όλο τον κόσμο. Απευθύνεται επίσης στις επιχειρήσεις που η υλικοτεχνική τους υποδομή είναι ένα από τα δυνατά τους σημεία και επιδιώκουν να ξεχωρίσουν λαμβάνοντας πιο απαιτητικά μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των προϊόντων τους.

Οφέλη υλοποίησης Συστήματος FSSC 22000

Τα κύρια πλεονεκτήματα του FSSC 22000 είναι η αναγνωρισιμότητα του από τον οργανισμό GFSI ως ισοδύναμο των συστημάτων BRC Standard for Food, IFS Food Standard και SQF 2000 Code, ενώ παράλληλα αποτελεί ένα σύστημα προσανατολισμένο στην ασφάλεια δίχως να θέτει ιδιαίτερες απαιτήσεις για την ποιότητα των τροφίμων, γεγονός το οποίο πιθανόν να αποτελεί πλεονέκτημα του συστήματος για μία επιχείρηση που θέλει να εστιάσει στην ασφάλεια των τροφίμων.

Επιχειρήσεις που ήδη εφαρμόζουν ISO 22000:2018 και η υλικοτεχνική τους υποδομή είναι ένα από τα δυνατά τους σημεία μπορούν εύκολα να αναβαθμίσουν το σύστημά τους και εκπληρώνοντας τις απαιτήσεις του PAS 220:2008 να αποκτήσουν πιστοποίηση FSSC 22000.

Share :