ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Δεδομένου ότι κατά τη φάση της πανδημίας οι άνθρωποι παραμένουν όλο και περισσότερο σε κλειστούς χώρους και χρησιμοποιούν το σπίτι τους ακόμη και ως εργασιακό χώρο, είναι σημαντικό να εφαρμόζονται κανόνες για την επίτευξη αφενός συνθηκών ευεξίας και αφετέρου πρόληψης και προστασίας από τον  SARS-CoV-2.  Ειδικά για τις περιπτώσεις όπου για οποιοδήποτε λόγο ένας επισκέπτης παρευρεθεί για μικρό ή μεγαλύτερο διάστημα στο σπίτι.

Οι κανόνες αφορούν κυρίως συστάσεις σε θέματα αερισμού, καθώς είναι γνωστό ότι ο καλός και επαρκής αερισμός είναι βασικός παράγοντας για την επίτευξη καλής υγιεινής του περιβάλλοντος διαβίωσης.

Share :