Συνεργασία με την Fraport Greece

“Η παροχή υπηρεσιών αιχμής περνά μέσα από τη συνεργασία με τους κορυφαίους στον τομέα τους.”

Συνεχίζοντας τις σημαντικές συνεργασίες της, η GEP συμπράττει με την Fraport Greece  προσφέροντας τα τελευταία 2 χρόνια μια σειρά από υπηρεσίες Υγείας & Ασφάλειας.

Η Fraport Greece ιδρύθηκε το 2015 με αντικείμενο τη συντήρηση, λειτουργία, διαχείριση, βελτίωση και ανάπτυξη των 14 περιφερειακών αεροδρομίων στην Ελλάδα, για τα επόμενα 40 χρόνια. Η ανάληψη της λειτουργίας των αεροδρομίων από την Fraport Greece πραγματοποιήθηκε στις 11 Απριλίου 2017.

Η GEP μεταξύ άλλων παρέχει στην Fraport Greece, υπηρεσίες, όπως:

  • Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας
  • Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας
  • Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου
  • Παρακολούθηση Νομοθεσίας
  • Ενδοεπιχειρησιακές Εκπαιδεύσεις Υγείας & Ασφάλειας
Share :