Συνάθροισης Κοινού & Διασκέδασης

Ο τομέας του Τουρισμού & της Εστίασης αποτελεί έναν δυναμικό και πολυάνθρωπο οικονομικό χώρο με μεγάλη έκταση στην Ελλάδα, ο οποίος όμως ταυτόχρονα παρουσιάζει σημαντικές ιδιαιτερότητες που απαιτούν προσεκτική προσέγγιση ως προς τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας (Υ&Α).

Η εποχικότητα της εργασίας, το εναλλασσόμενο και όχι πάντα εκπαιδευμένο προσωπικό,  η ιδιαίτερα εντατική εργασία σε τουριστικές περιόδους και περιοχές, και κυρίως οι σοβαρές επιπτώσεις σε περίπτωση ατυχημάτων, ασθενειών ή ακόμη και παραβάσεων (π.χ. υγειονομικού τύπου), καθιστούν την παροχή υπηρεσιών Υ&Α εξαιρετικά σημαντική.

Η GEP πέραν από τις βασικές υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας & Ιατρού Εργασίας, λόγω της εμπειρίας της και με πλήθος ικανοποιημένων πελατών, παρέχει στις επιχειρήσεις Τουρισμού & της Εστίασης μία σειρά εξειδικευμένων υπηρεσιών προσαρμοσμένων ακριβώς στις απαιτήσεις, τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες κάθε σχετικής επιχείρησης.

Share :