Σεμινάριο ευαισθητοποίησής “Πως διαχειριζόμαστε Ολιστικά την Υγεία & την Ασφάλεια”

“Τα καινοτόμα γνωστικά εργαλεία για την αυτοαξιολόγηση και την απόκτηση κοινής αντίληψης μέσα σε κάθε οργανισμό και κάθε επιχείρηση πάνω στο σημαντικό θέμα της Ολιστικής διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο Σεμινάριο ευαισθητοποίησης που διοργάνωσε η GEP. Διευθυντές Τμημάτων Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας, Ανθρώπινου Δυναμικού και Εσωτερικής Επικοινωνίας μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών, παρακολούθησαν το σεμινάριο, το οποίο λόγω μεγάλης απήχησης αναμένεται να επαναληφθεί σύντομα”

Share :