Σε ποιους απευθύνεται

Σε οποιονδήποτε θέλει να γνωρίζει πώς πρέπει να αντιμετωπίσει μια κρίσιμη και επείγουσα κατάσταση πυρκαγιάς και μέλη των ομάδων πυρασφάλειας και εκκένωσης χώρων εργασίας.

Σκοπός

Να αντιδράσεις σωστά και την κατάλληλη στιγμή σε μια κατάσταση φωτιάς ή εκκένωσης ενός χώρου εργασίας.

Στόχοι

Να γνωρίσεις το πώς

 • Ξεκινά μια φωτιά
 • Κατηγοριοποιούνται οι πυρκαγιές
 • Αξιοποιείς τα μέσα κατάσβεση
 • Διακρίνεις την πυροσβεστική φωλιά και τον πυροσβεστικό σταθμό
 • Χρησιμοποιείς τα διαφορετικά είδη πυροσβεστήρων
 • Να ελέγχεις εύκολα και αποτελεσματικά έναν πυροσβεστήρα
 • Να συνδυάζεις πυροσβεστήρες και κατηγορίες πυρκαγιάς
 • Να εκκενώσεις ένα χώρο εργασίας
 • Να ενεργήσεις σε περίπτωση εγκλωβισμού
 • Να ενεργήσεις σε περίπτωση σεισμού

Τρόποι εκπαίδευσης

 • παραδοσιακή εκπαίδευση στη GEP ACADEMY, με διάρκεια 8 ώρες

Πιστοποίηση

Μετά από επιτυχή συμμετοχή, δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης, μαζί με το εγχειρίδιο Πυρασφάλειας και Εκκένωσης Χώρων Εργασίας.

Share :