Βάλια intro image

Τον τελευταίο χρόνο, οι επιχειρήσεις κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που επέφερε η έλευση της πανδημίας Covid-19 και στη χώρα μας. Η διασφάλιση της σωματικής και πνευματικής υγείας των εργαζομένων αλλά και η διαχείριση των προσαρμογών στο εργασιακό περιβάλλον, αποτέλεσαν προτεραιότητα για κάθε οργανισμό, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του αλλά και να περιοριστεί η διασπορά του ιού.

Share :