Σε ποιους απευθύνεται

Σε εργαζόμενους που απαρτίζουν την ομάδα πρώτων βοηθειών που υπάρχει υποχρεωτικά σε κάθε επιχείρηση.

Σκοπός

Να μπορείς να προσφέρεις πρώτες βοήθειες σε ένα ατύχημα ή μια αιφνίδια ασθένεια στον εργασιακό χώρο.

Στόχοι

Να γνωρίσεις το πώς

 • προσεγγίζεις ένα περιστατικό με ασφάλεια
 • αξιοποιείς το φαρμακείο πρώτων βοηθειών
 • αντιμετωπίζεις μια αιμορραγία
 • αντιμετωπίζεις μυοσκελετικές κακώσεις
 • αντιμετωπίζεις τη δηλητηρίαση
 • αντιμετωπίζεις ένα έγκαυμα θερμικό, χημικό, ηλεκτρικό ή ψυχρό
 • κάνεις θωρακικές συμπιέσεις & εμφυσήσεις διάσωσης
 • χρησιμοποιείς έναν αυτόματο εξωτερικό απινιδιστή
 • αντιμετωπίζεις ένα δήγμα ζώου ή εντόμου
 • τοποθετείς ένα θύμα αναίσθητο που αναπνέει σε θέση ανάνηψης
 • βοηθάς ένα θύμα που πνίγεται
 • μεταφέρεις ένα τραυματία

Τρόποι εκπαίδευσης

 • παραδοσιακή εκπαίδευση στη GEP ACADEMY, με διάρκεια 6 ώρες

Πιστοποίηση

Μετά από επιτυχή συμμετοχή, δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης, μαζί με το εγχειρίδιο Πρώτων Βοηθειών στην Εργασία και μάσκα εμφυσήσεων.

Share :