Σε ποιους απευθύνεται

Άτομα με καρδιαγγειακά νοσήματα σε ατομικό ή οικογενειακό περιβάλλον, που επιθυμούν να μάθουν περισσότερα γύρω από τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου που τα προκαλούν καθώς και τους τρόπους πρόληψης.

Σκοπός

Να εφαρμόζεις όλα τα πρωτογενή και δευτερογενή μέτρα πρόληψης των καρδιαγγειακών νοσημάτων ώστε να μειώσεις το καρδιαγγειακό ρίσκο.

Στόχοι

Να γνωρίσεις

 • Τις βασικές κατηγορίες καρδιαγγειακών νοσημάτων
 • Τους κύριους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου
 • Υπέρταση
 • Κάπνισμα
 • Υπερχοληστερολαιμία
 • Σακχαρώδης διαβήτης
 • Παχυσαρκία
 • Καθιστική ζωή
 • Μη τροποποιήσιμοι παράγοντες (ηλικία, φύλο, οικογενειακό ιστορικό)
 • Ποιος είναι ο ατομικός καρδιαγγειακός σου κίνδυνος μετά από αξιολόγηση
 • Πώς να διαχειρίζεσαι τους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου

Τρόποι εκπαίδευσης

 • παραδοσιακή εκπαίδευση στη GEP ACADEMY, με διάρκεια 4 ώρες

Πιστοποίηση

Μετά από επιτυχή συμμετοχή, δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης, μαζί με τον Οδηγό Πρόληψης Καρδιαγγειακών Νοσημάτων.

Share :