Ποιοι είμαστε

Η GEP ιδρύθηκε το 2000 από ειδικούς επιστήμονες στην επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια και είναι σήμερα η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών του κλάδου της στην Ελλάδα. Διαθέτοντας το πληρέστερο δίκτυο Ιατρών Εργασίας και Τεχνικών Ασφάλειας, Επιστημόνων Υγείας και έμπειρων Μηχανικών, καθώς και με τη διεπιστημονική υποστήριξη των τμημάτων Υγείας & Ασφάλειας, η GEP έχει αναδειχθεί σε πολύτιμο συνεργάτη των επιχειρήσεων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Προσφέροντας τεχνογνωσία με τεκμηρίωση, φέροντας καλές πρακτικές και συμπράξεις από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα και συνδυάζοντας την εμπειρία, αλλά και τη συνεχή αναζήτηση της εξέλιξης κι ανάπτυξης, ο ρόλος της GEP ως Σύμβουλος Υγείας & Ασφάλειας έχει δεδομένα εδραιωθεί και αναδεικνύεται καθημερινά.

Εκπαιδεύσεις

Στην γκάμα των υπηρεσιών της εταιρείας, εντάσσονται μεταξύ άλλων οι εκπαιδεύσεις. Έμπειροι και καταξιωμένοι επιστήμονες μεταδίδουν όλη την απαραίτητη γνώση στις Πρώτες Βοήθειες, στην Πυρασφάλεια, στην Ασφάλεια Εγκαταστάσεων και Μηχανημάτων κ.α.. Μέσω των εκπαιδεύσεων η GEP στοχεύει στην ενισχύση της προσωπική ανάπτυξης των εκπαιδευόμενων με επίκεντρο την προσφορά προς τον συνάνθρωπο. Δίνοντας έτσι στους εργαζόμενους, τα κατάλληλα εφόδια ώστε να δράσουν με αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση την στιγμή που τυχόν θα χρειαστεί να σώσουν την δική τους και άλλες ζωές. Εκπαιδευτική πρωτοπορία της GEP αποτελούν και τα e-learning προγράμματα Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας. Τα προγράμματα αυτά δίνουν στους εργαζόμενους την ευελιξία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (http://www.hsetraining.gr).

Το Ευρωπαϊκό έργο

Σταθμός στην αναπτυξιακή πορεία της GEP ήταν η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ανάθεση του έργου μετά από διαγωνισμό, είχε να κάνει την υλοποίηση των ελέγχων Υγείας & Ασφάλειας στα κτίρια των αντιπροσωπειών της, σε χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά από άλλο διαγωνισμό οι έλεγχοι επεκτάθηκαν σε περισσότερες αντιπροσωπείες της ΕΕ, και με άλλο διαγωνισμό σε εγκαταστάσεις στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο. Τέλος, ένας ακόμη Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία (EU-OSHA) επέλεξε τη GEP για να αναπτύξει τρία ψηφιακά εργαλεία για την Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου.

Οι υπηρεσίες

Η GEP είναι ο πρώτος πιστοποιημένος πάροχος εκπαιδεύσεων στην Ελλάδα, σύμφωνα με το πρότυπο Basic Safety Training του Global Wind Organization (GWO) για τα αιολικά πάρκα.  Καλύπτοντας όχι μόνο την Ελλάδα, αλλα και την Κύπρο, τις Βαλκανικές χώρες και τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου

Η στόχευση και η επικράτηση της εταιρείας τόσο σε κλάδους

  • με υψηλή επικινδυνότητα (π.χ. διυλιστήρια, χαλυβουργεία, χημικά, κ.α.)
  • στον κατασκευαστικό (αυτοκινητόδρομοι, υποδομές)
  • στον ενεργειακό κλάδο (αγωγοί αερίου, παραγωγή, κλπ)
  • όσο και στο χώρο των υπηρεσιών και του εμπορίου (αεροδρόμια, τράπεζες, μεγάλες αλυσίδες λιανικής κλπ)

κατοχυρώνει και προβάλλει τη GEP ως ένα συνεργάτη απολύτως έμπειρο για την παροχή πλήρους και υψηλού επιπέδου κάλυψης, σε κάθε νέα συνεργασία.

Η εταιρεία καλύπτει σήμερα με τις υπηρεσίες της περισσότερους από 250.000 εργαζομένους, σε 2.000 επιχειρήσεις όλων των κλάδων, σε 12.500 εγκαταστάσεις πανελλαδικά.

Η μακρόχρονη οικονομική κρίση στη χώρα μας έχει δημιουργήσει σημαντικούς ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στους χώρους εργασίας.  Η GEP εντοπίζοντας έγκαιρα την ανάγκη αντιμετώπισης τους προχώρησε στη στρατηγική συνεργασία με την Hellas EAP.  Συμπληρώνοντας τις υπηρεσίες ασφάλειας και υγείας με τις υπηρεσίες ΕΑP (Employee Assistance Programs), πρωταρχικός στόχος ήταν η διαχείριση των ψυχοκοινωνικών θεμάτων στους εργαζόμενους. Οι υπηρεσίες αυτές είναι απολύτως ανθρωποκεντρικές και συνδέονται με την εταιρική υπευθυνότητα.

Παράλληλα η GEP διακρίνεται στην εκπόνηση Μελετών και Προγραμμάτων εφαρμογής Ασφάλειας και Υγείας για τους πελάτες της. Τέλος, η GEP αναλαμβάνει επίσης και έργα όπως Πιστοποίηση Ποιότητας, Συστήματα Διοίκησης, Περιβαλλοντικές Μελέτες κ.α.

Share :