Παρουσιάζοντας το εργαλείο OIRA στην Ascen Tec!

Το ενδιαφέρον των συντηρητών, των κατασκευαστών και των βιοτεχνών κέρδισε σήμερα, στην 1η Διεθνή Έκθεση Τεχνολογιών Ανελκυστήρων, η ειδική εκδήλωση του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, το οποίο σε συνεργασία με τη GEP παρουσίασε γενικές αρχές σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. 

Η Βασιλική Μίσσα & η Εύη Σγούρου, Occupational Health & Safety Project Managers του OiRA (Online interactive Risk Assessment), μίλησαν για το διαδικτυακό διαδραστικό αυτό εργαλείο για την εκτίμηση των κινδύνων στην εργασία, το οποίο προσφέρεται δωρεάν σε όλους τους επαγγελματίες του χώρου, και το δημιούργησε η GEP στα πλαίσια Ευρωπαϊκού προγράμματος.

Το εργαλείο OiRA βοηθά τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις να εφαρμόσουν σε μια σειρά από στάδια, τη διαδικασία της διενέργειας εκτίμησης κινδύνων από τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων στους χώρους εργασίας μέχρι τη λήψη αποφάσεων για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης των κινδύνων.

Share :